Навигација

Недеља квалитета 2013

Актуелности

Јуче је у просторијама Привредне коморе Србије отворена 22. недеља квалитета (Недеља квалитета 2013) која традиционално окупља експерте из науке и привреде и еминентне стручњаке из области квалитета. Предвиђено је да током трајања ове манифестације буду представљени најновији трендови и тенденције у праћењу и развоју управљачких стандарда, менаџмент алата и техника за њихову примену у пракси.

Присутне је први поздравио Владимир Трајковић, председник Фондације за културу квалитета и изврсност (FCQE), који им је пожелео успешан рад и нагласио значај овогодишњих тема.


Владимир Трајковић

У име Привредне коморе Србије присутнима се обратио мр Душан Стокић који се захвалио сарадницима из часописа „Квалитет и изврсност“ на успешној дугогодишњој сарадњи. Том приликом је нагласио значај одговорности како на нивоу компанија када је реч о запосленима, локалној заједници и животној средини тако и на нивоу државе која треба да помаже даљи развој инфраструктуре квалитета (ИК).


Проф. др Зоран Пуношевац, председник Асоцијације за квалитет и стандардизацију Србије, истакао је значај преношења нових знања студентима када је реч о менаџменту квалитетом, а проф. др Здравко Кривокапић, Центар за квалитет Машинског факултета у Подгорици, је нагласио да се број манифестација, које су посвећене квалитету, стално повећава што значи да је ова област у сталном развоју.


Присутне су такође поздравили представници институција инфраструктуре квалитета (ИК) из земље и региона и том приликом је мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора Акредитационог тела Србије (АТС), истакла значај задовољења потреба како индустрије тако и регулаторних тела, али и свих оних који користе услуге испитивања, контролисања и сертификације. Такође је присутнима пожелела пуно практичних и употребљивих радова и дискусија.


мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора АТС-а

Мр Миодраг Перовић, директор Института за стандардизацију Црне Горе, нагласио је значај стандарда за привреду Црне Горе и објаснио да ИК треба посматрати као значајан ресурс, а не као трошак. Потребно је развијати предузетништво и подржавати иновације што се може постићи само увођењем стандарда будући да је то најбољи начин превазилажења економске кризе. Мр Иван Крстић, директор Института за стандардизацију Србије (ИСС), је истакао да су стандарди кључни фактор ИК. ИСС је до сада преузео нешто више од 92% електротехничких стандарда (које су издали CEN/CENELEC) и нешто више од 84% неелектротехничких стандарда (које је издао CEN), а када је реч о хармонизованим стандардима ИСС је преузео око 96% стандарда из електротехничке области, односно око 85% из неелектротехничких области. На овај начин ИСС је испунио технички услов за чланство у CEN/CENELEC-у, а почетком јуна се очекује и подношење пријаве за чланство у поменутим организацијама.


Манифестацију је званично отворила мр Јелена Поповић, помоћник министра у Министарству финансија и привреде (МФП), и истакла да су закључци са ове манифестације кључни за даљи рад и планирање активности МФП-а. Стварањем новог система ИК заокружен је правни оквир ИК, а кључне директиве из надлежности МФП-а су транспоноване. Сам институционални оквир је значајно унапређен кроз унапређење институција ИК. Један од важних задатака МФП-а је да подиже свест када је реч о правилној примени прописа и у ту сврху су организовани семинари за тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) и привреду, али и низ појединачних разговора са компанијама, а развијен је и интернет портал ТЕХНИС како би се олакшано информисање привредних субјеката о техничким захтевима које производи морају да задовоље приликом стављања на тржиште Рeпублике Србије. Уз подршку GIZ пројекта (Стратегија развоја инфраструктуре квалитета) је објављено шест публикација, односно упутстава за примену директива "Новог приступа". Такође, Стратегија о развоју ИК треба да буде усвојена од стране Владе Републике Србије како би се трасирао пут ка даљем развоју ИК. Сама Стратегија се базира на четири анализе (потребе привреде, анализа ТОУ, институција ИК, а обухватиће и стратегије свих институција ИК.


мр Јелена Поповић, помоћник министра, МФП

Др Северин Ракић, Институт за јавно здравство, Центар за здравствени менаџмент, Бања Лука, је током своје презентације на тему „Практични аспекти реализације политике унапређења квалитета и сигурности здравствене заштите у Републици Српској“ истакао  да је питање квалитета у здравству специфично и јако битно. Стога је Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске имало фронтални приступ код успостављања система квалитета у 68 јавних здравствених установа. Политиком квалитета је успостављен нови правни оквир како би систем акредитације и сертификације био успостављен у здравственим установама у Републици Српској. Било је потребно изградити капацитете како би се изградио нови профил запослених у складу са Законом о здравственој заштити који предвиђа оснивање јединице за квалитет у свакој здравственој установи. Министарство здравља и социјалне заштите је обећало да ће финасирати поступак сертификације за првих 20 здравствених установа како би их мотивисали. Такође, било је неопходно пробудити свест менаџера здравствених установа и едуковати их, а што је успешно и реализовано.


Владимир Симић, Euroquality Group, Београд, је током свог излагања дао два значајна предлога. Један се односио на поновно формирање Савета за квалитет, а други предлог се односио на формирање Института за квалитет као стручне институције који би допринела даљем развоју ИК.


Владимир Трајковић, председник Фондације за културу квалитета и изврсност (FCQE), се поново обратио присутнима и објаснио које су новине уведене када је реч о критеријумима за доделу националне награде за пословну изврсност, „Оскар квалитета“. Награда ће се од сада додељивати у четири категорије (а не само у прве две категорије како је до сада био случај): Оскар квалитета за велика предузећа, мала и средња предузећа, јавни сектор и организације изван Србије.

За више информација посетите http://www.kvalitet.org.rs/ostalo/nedelja-kvaliteta-2013.