Навигација

Нове акредитације у месецу априлу 2013. године

Актуелности

Током априла месеца 2013. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за три лабораторије за испитивање, једну лабораторију за еталонирање, шест контролних тела, једно тело за сертификацију производа, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације итд.   

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ДОО, Лабораторија за испитивање без разарања, Београд;

- КВАРК ДОО Крагујевац, Лабораторија за испитивање;

- Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Национална контролна лабораторија, Београд;

лабораторији за еталонирање:

- Републички хидрометеоролошки завод Србије, Сектор за метеоролошки осматрачки систем, Метеоролошка лабораторија;

контролним телима:

- Предузеће за производњу, промет и услуге „Oil Comerc Company“ д.о.о, Краљево;

- CITI doo Београд;

- ЕД Центар ДОО Крагујевац, ЕД Електроморава Пожаревац, Служба за контролу мерила електричне енергије, Пожаревац;

- JKП ''ВОДОВОД ''ЗАЈЕЧАР, Зајечар;

- MC LABOR доо Београд;

- М-ЕЛЕКТРО ДОО, Нови Београд;

Сертификационом телу за сертификацију производа:

- PED INSPECT doo, Београд.

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:

- ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АД, Лабораторија за испитивање и развој

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.