Navigacija

Nove akreditacije u mesecu aprilu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom aprila meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, šest kontrolnih tela, jedno telo za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije itd.   

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- INOVACIONI CENTAR ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU DOO, Laboratorija za ispitivanje bez razaranja, Beograd;

- KVARK DOO Kragujevac, Laboratorija za ispitivanje;

- Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalna kontrolna laboratorija, Beograd;

laboratoriji za etaloniranje:

- Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Sektor za meteorološki osmatrački sistem, Meteorološka laboratorija;

kontrolnim telima:

- Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „Oil Comerc Company“ d.o.o, Kraljevo;

- CITI doo Beograd;

- ED Centar DOO Kragujevac, ED Elektromorava Požarevac, Služba za kontrolu merila električne energije, Požarevac;

- JKP ''VODOVOD ''ZAJEČAR, Zaječar;

- MC LABOR doo Beograd;

- M-ELEKTRO DOO, Novi Beograd;

Sertifikacionom telu za sertifikaciju proizvoda:

- PED INSPECT doo, Beograd.

Akreditacija je ukinuta laboratoriji za ispitivanje:

- IHTM DRUŠTVO ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ AD, Laboratorija za ispitivanje i razvoj

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.