Навигација

20. мај – Светски дан метрологије

Актуелности

Светски дан метрологије прославља се 20. маја када је потписана Метарска конвенција далеке 1875. године. Кнежевина Србија је приступила Метарској конвенцији 21. септембра 1879. године. Приступањем Метарској конвенцији, Кнежевина Србија је преузела обавезе да уводи Међународни систем јединица (SI), да остварује националне еталоне у складу са дефиницијама које утврђује Генерална конференција за тегове и мере (CGPM), као врховни управни орган Конвенције, да периодично пореди српскe еталоне са међународним еталонима које чува Међународни биро за тегове и мере. Дирекција за мере и драгоцене метале, као наш национални метролошки институт, и данас спроводи обавезе преузете приступањем Метарској конвенцији.


Тема овогодишњег Светског дана метрологије, „Мерења у свакодневном животу“, указује на потребу за мерењима у различитим областима живота било да проверавамо колико је сати, купујемо храну, различите производе или када купујемо гориво на бензијској пумпи или меримо колики нам је притисак. Ипак, већина људи и не зна да иза сваког мерења стоји велики број оних који се баве науком о мерењима, односно метрологијом, и веома је важно да они свој посао обављају на прави начин.  


Тако широм света национални метролошки институти стално унапређују метрологију као науку и спроводе валидацију нових техника мерења. То је разлог због којег се 20. мај слави као дан оних који раде у име свих нас.

 

Све детаљније информације о овом догађају можете пронаћи на следећој адреси: http://www.worldmetrologyday.org/