Navigacija

20. maj – Svetski dan metrologije

Aktuelnosti

Svetski dan metrologije proslavlja se 20. maja kada je potpisana Metarska konvencija daleke 1875. godine. Kneževina Srbija je pristupila Metarskoj konvenciji 21. septembra 1879. godine. Pristupanjem Metarskoj konvenciji, Kneževina Srbija je preuzela obaveze da uvodi Međunarodni sistem jedinica (SI), da ostvaruje nacionalne etalone u skladu sa definicijama koje utvrđuje Generalna konferencija za tegove i mere (CGPM), kao vrhovni upravni organ Konvencije, da periodično poredi srpske etalone sa međunarodnim etalonima koje čuva Međunarodni biro za tegove i mere. Direkcija za mere i dragocene metale, kao naš nacionalni metrološki institut, i danas sprovodi obaveze preuzete pristupanjem Metarskoj konvenciji.


Tema ovogodišnjeg Svetskog dana metrologije, „Merenja u svakodnevnom životu“, ukazuje na potrebu za merenjima u različitim oblastima života bilo da proveravamo koliko je sati, kupujemo hranu, različite proizvode ili kada kupujemo gorivo na benzijskoj pumpi ili merimo koliki nam je pritisak. Ipak, većina ljudi i ne zna da iza svakog merenja stoji veliki broj onih koji se bave naukom o merenjima, odnosno metrologijom, i veoma je važno da oni svoj posao obavljaju na pravi način.  


Tako širom sveta nacionalni metrološki instituti stalno unapređuju metrologiju kao nauku i sprovode validaciju novih tehnika merenja. To je razlog zbog kojeg se 20. maj slavi kao dan onih koji rade u ime svih nas.

 

Sve detaljnije informacije o ovom događaju možete pronaći na sledećoj adresi: http://www.worldmetrologyday.org/