Навигација

Нове акредитације у јулу 2013. године

Актуелности

Током јула месеца 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за шест контролних тела, две лабораторије за испитивање и једну лабораторију за еталонирање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд. 

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- ПРОВАЛВЕС 2012 доо, Панчево;

- Еурополис д.о.о. Месарци, Центар за квалитет Еурополис, Владимирци

лабораторији за еталонирање:

- НАФТАГАС-ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ д.о.о. Зрењанин, Служба за контролисање са лабораторијама, Лабораторија за метрологију Зрењанин

контролним телима:

-  Јавно предузеће „Електромрежа Србије“, Београд, Дирекција за пренос електричне енергије, Погон за техничку подршку преносном систему, Сектор за мерење електричне енергије;

- Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет робе на велико и мало експорт-импорт и услуге ТРИМ д.о.о., Јагодина;

- Вагарски Завод д.о.о, Ђуприја;

- Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију NAISSUS, Служба за управљање и контролу система квалитета, Ниш;

- ДП „Нови Сад ГАС“ за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад;

- PRO-ING DOO, Београд.

Акредитација је укинута лабораторији за еталонирање:

- ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, Геодетски одсек, Метролошка лабораторија, Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.