Навигација

Одржане седнице Управног и Надзорног одбора АТС-а

Актуелности

У просторијама Акредитационог тела Србије (АТС) је 5. јула 2013. године одржана 15. седница Управног одбора и 4. седница Надзорног одбора АТС-а.


Управни и Надзорни одбор су разматрали Измене и допуне Програма рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2013. годину и Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за период јануар – јуни 2013. године. Одлука о Измени и допуни Програма рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2013. годину је донета у циљу усклађивања са висином средстава намењених за финансирање АТС-а утврђених Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину.


Такође, сходно Уредби о буџетском рачуноводству, према којој су индиректни корисници буџетских средстава обавезни да саставе периодичне извештаје о извршењу буџета и извештаје о извршењу финансијских планова за период јануар-јун 2013. године и да их до 10. јула 2013. године доставе надлежним директним корисницима, АТС је израдио Финансијски извештај за период јануар-јуни 2013. године који су усвојили Управни и Надзорни одбор АТС-а. Овај извештај садржи податке у вези са обезбеђеним и утрошеним средствима за финансирање делатности АТС-а, а основ за израду извештаја су књиговодствени подаци.


Управни и Надзорни одбор су се осврнули и на свечаност коју је АТС организовао 6. јуна 2013. године у просторијама Студентског културног центра поводом обележавања 15 година постојања и рада АТС-а, као и Међународног дана акредитације  и Дана акредитације у Републици Србији и честитали свим запосленима на одличној организацији скупа и успесима које је АТС остварио током првих 15 година постојања.


Заједничка седница Управног и Надзорног одбора АТС-а