Navigacija

Održane sednice Upravnog i Nadzornog odbora ATS-a

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) je 5. jula 2013. godine održana 15. sednica Upravnog odbora i 4. sednica Nadzornog odbora ATS-a.


Upravni i Nadzorni odbor su razmatrali Izmene i dopune Programa rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2013. godinu i Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za period januar – juni 2013. godine. Odluka o Izmeni i dopuni Programa rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2013. godinu je doneta u cilju usklađivanja sa visinom sredstava namenjenih za finansiranje ATS-a utvrđenih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.


Takođe, shodno Uredbi o budžetskom računovodstvu, prema kojoj su indirektni korisnici budžetskih sredstava obavezni da sastave periodične izveštaje o izvršenju budžeta i izveštaje o izvršenju finansijskih planova za period januar-jun 2013. godine i da ih do 10. jula 2013. godine dostave nadležnim direktnim korisnicima, ATS je izradio Finansijski izveštaj za period januar-juni 2013. godine koji su usvojili Upravni i Nadzorni odbor ATS-a. Ovaj izveštaj sadrži podatke u vezi sa obezbeđenim i utrošenim sredstvima za finansiranje delatnosti ATS-a, a osnov za izradu izveštaja su knjigovodstveni podaci.


Upravni i Nadzorni odbor su se osvrnuli i na svečanost koju je ATS organizovao 6. juna 2013. godine u prostorijama Studentskog kulturnog centra povodom obeležavanja 15 godina postojanja i rada ATS-a, kao i Međunarodnog dana akreditacije  i Dana akreditacije u Republici Srbiji i čestitali svim zaposlenima na odličnoj organizaciji skupa i uspesima koje je ATS ostvario tokom prvih 15 godina postojanja.


Zajednička sednica Upravnog i Nadzornog odbora ATS-a