Навигација

Прво домаће СТ за сертификацију органских производа препознато од стране ЕК

Актуелности

Прво домаће сертификационо тело, Organic Control System (OCS), признато je од стране Европске комисије за обављање послова сертификације органских производа у складу са легислативом Европске уније како би се органски производи из Србије несметано извозили и пласирали на тржиште Европске уније.

Европска комисија је 20. јуна 2013. године у Бриселу објавила ажурирану Листу еквивалентних сертификационих тела препознатих од стране Европске комисије (Анекс 4, Уредбе Комисије (ЕЗ) 1235/2008) у којој се налази, по први пут, и српско Сертификационо тело.

На основу Извештаја о оцењивању издатог од стране Акредитационог тела Србије (АТС) сертификационо тело Organic Control System (OCS) се пријавило Европској комисији како би се нашло на Листи препознатих еквивалентних сертификационих тела у складу са Уредбом Савета (ЕЗ) 834/2007, члан 33, став 3, и тиме потврдило компетентност за спровођење послова контролисања и сертификације органских производа намењених извозу на тржиште Европске уније из Србије. Увоз органских производа у Европску унију из „трећих земаља“ могућ је само уколико су ти производи сертификовани од стране сертификационог тела које се налази на Листи.

Са признавањем OCS-а као првог еквивалентног домаћег сертификационог тела из Србије висок квалитет рада АТС-а као оцењивачког тела је препознато од стране Европске комисије. АТС види ово као изазов за континуирано побољшање својих услуга.

Поменути Извештај о оцењивању АТС издаје у оквиру нове услуге коју је развио у сарадњи са Програмом подршке приватном сектору (АCCESS) Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ). Нова услуга АТС-а омогућава оцењивање сертификационих тела, којa спроводе сертификацију у области органске производње у складу са референтним документима и мерама контроле који су еквивалентни са ЕУ регулативом, за потребе аплицирања истих Европској комисији како би се нашла на Листи.