Navigacija

Prvo domaće ST za sertifikaciju organskih proizvoda prepoznato od strane EK

Aktuelnosti

Prvo domaće sertifikaciono telo, Organic Control System (OCS), priznato je od strane Evropske komisije za obavljanje poslova sertifikacije organskih proizvoda u skladu sa legislativom Evropske unije kako bi se organski proizvodi iz Srbije nesmetano izvozili i plasirali na tržište Evropske unije.

Evropska komisija je 20. juna 2013. godine u Briselu objavila ažuriranu Listu ekvivalentnih sertifikacionih tela prepoznatih od strane Evropske komisije (Aneks 4, Uredbe Komisije (EZ) 1235/2008) u kojoj se nalazi, po prvi put, i srpsko Sertifikaciono telo.

Na osnovu Izveštaja o ocenjivanju izdatog od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) sertifikaciono telo Organic Control System (OCS) se prijavilo Evropskoj komisiji kako bi se našlo na Listi prepoznatih ekvivalentnih sertifikacionih tela u skladu sa Uredbom Saveta (EZ) 834/2007, član 33, stav 3, i time potvrdilo kompetentnost za sprovođenje poslova kontrolisanja i sertifikacije organskih proizvoda namenjenih izvozu na tržište Evropske unije iz Srbije. Uvoz organskih proizvoda u Evropsku uniju iz „trećih zemalja“ moguć je samo ukoliko su ti proizvodi sertifikovani od strane sertifikacionog tela koje se nalazi na Listi.

Sa priznavanjem OCS-a kao prvog ekvivalentnog domaćeg sertifikacionog tela iz Srbije visok kvalitet rada ATS-a kao ocenjivačkog tela je prepoznato od strane Evropske komisije. ATS vidi ovo kao izazov za kontinuirano poboljšanje svojih usluga.

Pomenuti Izveštaj o ocenjivanju ATS izdaje u okviru nove usluge koju je razvio u saradnji sa Programom podrške privatnom sektoru (ACCESS) Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). Nova usluga ATS-a omogućava ocenjivanje sertifikacionih tela, koja sprovode sertifikaciju u oblasti organske proizvodnje u skladu sa referentnim dokumentima i merama kontrole koji su ekvivalentni sa EU regulativom, za potrebe apliciranja istih Evropskoj komisiji kako bi se našla na Listi.