Навигација

Одржан семинар о ТБТ Информативном центру и пријављивању техничких прописа

Актуелности

Семинар о ТБТ Информативном центру (TBT Enquiry point) и пријављивању техничких прописа за министарства/агенције које раде на доношењу и примени техничких прописа у вези са потенцијалним техничким препрекама трговини је одржан 22. јануара 2013. године у организацији IDEAS Центра из Женеве и Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства финансија и привреде.


Тема семинара се односила на унапређење рада ТБТ информативног центра и преношење искустава Велике Британије (као чланице СТО и ЕУ) у организацији рада ТБТ информативног центра, као и унапређење сарадње са надлежним министарствима/институцијама у спровођењу обавеза које произилазе из Споразума о техничким препрекама трговини СТО и Споразума CEFTA (обавезе Министарства финансија и привреде, али и других министарстава).


За више информација посетите http://tehnis.mfp.gov.rs/