Navigacija

Vesti

Informacija o primeni SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018

Obaveštenja

         Institut za standardizaciju Srbije (ISS) objavio je krajem avgusta 2018. godine standard SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018, Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 10: Zahtevi za kom...

NOVE AKREDITACIJE U JANUARU 2019. GODINE

Obaveštenja

U januaru 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Kontrolna tela: 1. ANTIPLAM DOO Beograd, Beograd, Branka Momirova 21 akreditacioni broj: 06-213 2. „SAVSKI VENAC“ DOO Beograd, Beograd, Gavrila Principa 8 akredita...

KLIJENTI I ATS U 2019. GODINI

Obaveštenja

Poštovani naši klijenti, u 2019. godinu smo zakoračili dugim koracima, puni entuzijazma i planova koji su posebno usmereni na komunikaciju sa vama. Ne želimo da se susrećemo samo na ocenjivanjima, da komuniciramo samo dok rešavamo probleme, već ove go...

NOVE AKREDITACIJE U DECEMBRU 2018. GODINE

Obaveštenja

Tokom decembra 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije i...

Srećni novogodišnji i božićni praznici!

Aktuelnosti

Želimo Vam srećne novogodišnje i božićne praznike! Zahvaljujemo našim klijentima i zainteresovanim stranama, predstavnicima organa i tela Akreditacionog tela Srbije i predstavnicima resornih ministarstava i Vlade Republike Srbije, predstavnicima međun...

Održane sednice organa i tela ATS-a

Aktuelnosti

U četvrtak 13. decembra 2018. godine održana je 13. sednica Upravnog odbora ATS-a na kojoj su, između ostalog, donete sledeće odluke: - doneta je odluka o dopuni Poslovnika o radu Upravnog odbora ATS na način da se Upravnom odboru za sednicu na kojo...

Deset godina od donošenja Uredbe br. 765/2008

Aktuelnosti

Jedinstveno evropsko tržište roba i usluga koje se sastoji od 500 miliona potrošača i 21 miliona malih i srednjih preduzeća predstavlja jedno od dostignuća današnjeg vremena. Ovaj ekonomski prostor, u okviru koga se robe, usluge, kapital i radna snaga...

Održan 20. sastanak EA HHC komiteta

Međunarodne aktivnosti

20. sastanak članova Komiteta za horizontalnu harmonizaciju EA održan je od 18. do 19. septembra u Briselu. Članovi komiteta, njih 51 iz 38 nacionalnih akreditacionih tela, su se okupili u Briselu kako bi učestvovali na sastanku EA HHC komiteta. Sas...

Usvojen novi SI sistem jedinica

Obaveštenja

Na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koju je organizovao Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj, prisutni predstavnici iz 54 zemlje sveta jednoglasno su izglasali reviziju Međunarodnog siste...