Navigacija

Vesti

Održani godišnji sastanci sa ocenjivačima ATS-a

Obaveštenja

U Beogradu u Palati Srbija, 10, 11. i 12. januara 2018. godine, Akreditaciono telo Srbije je održalo godišnje sastanke sa svojim ocenjivačima. Na sastancima, koji su održani za svaku vrstu akreditacije posebno, ocenjivačima su date informacije o radu ATS-...

Godišnji seminar za članove sektorskih komiteta ATS-a

Seminari

U ATS-u je 21. i 22.decembra 2017. godine održan godišnji seminar sa ekspertima za odlučivanje o akreditaciji, članovima sektorskih komiteta ATS-a. Na seminaru su eksperti za odlučivanje upoznati sa radom ATS-a u tekućoj godini sa posebnim osvrtom na ocenj...

Nove akreditacije u novembru 2017. godine

Obaveštenja

Tokom novembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ...

Nova izdanja standarda ISO/IEC 17011 i ISO/IEC 17025

Obaveštenja

Obaveštavamo sva tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i zainteresovane strane da su objavljena 1. decembra 2017. godine nova izdanja sledećih standarda: ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laborato...

Nove akreditacije u oktobru 2017. godine

Obaveštenja

Tokom oktobra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, u...

Nove akreditacije u septembru 2017. godine

Obaveštenja

Tokom septembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije,...

Nove akreditacije u septembru 2017. godine

Aktuelnosti

Do septembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, uk...

Zajedničko saopštenje ISO-ILAC-IAF 2017.

Obaveštenja

Zajednička radna grupa ISO-ILAC-IAF Joint Working Group (JWG) ILAC izdala je 17. aprila 2017. godine zajedničko saopštenje IAF-ILAC-ISO koje potvrđuje  da laboratorije akreditovane u skladu sa standardom ISO/IEC 17025 - Opšti zahtevi za kompetentnost la...

Nove akreditacije u maju 2017. godine

Aktuelnosti

Tokom maja meseca 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacij...

JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE STALNIH TEHNIČKIH KOMITETA

Obaveštenja

Poštovani/a Akreditaciono telo Srbije (ATS) predstavlja jedan od segmenata sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji, sprovođenjem svoje osnovne delatnosti odnosno ocenjivanjem kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti (laboratorije za is...

MEĐUNARODNI DAN AKREDITACIJE - 9. JUN 2017. GODINE

Dan akreditacije

9. juna 2017. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratori...

Svetski dan metrologije 2017

Aktuelnosti

20. maj, Svetski dan metrologije, je dan kada se obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije iz 1875. godine. Ovaj sporazum obezbeđuje osnovu za koherentan sistem merenja širom sveta na kom počivaju naučna otkrića i inovacije, industrijska proiz...