Навигација

Нове акредитације у месецу мају 2019. године

Обавештења

У мају 2019. године донете су следеће одлуке о додели акредитације за:


Контролна тела:


1. БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ДОО Сента, Сента, Максима Горког 18
акредитациони број: 06-243
2. ЈАКОТЕХНА ДОО Београд, Београд-Земун, Војни пут – блок I 569 ф
акредитациони број: 06-244
3. ПЕТРОЛМЕТРОЛАБ ДОО, Београд, Житомислићка 34/10
акредитациони број: 06-245
4. ДС-САН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд, Београд-Земун, Јозе Шћурле 12
акредитациони број: 06-246
5. РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ДОО Ужице, Ужице, Радничка 11
акредитациони број: 06-247
6. ФИТИШ-ЈУ Предузеће за инжењеринг и производњу противпожарних и алармних система и система интерне телевизије, друштво са ограниченом одговорношћу Суботица, Суботица, Петра Свачића 12а
акредитациони број: 06-248
7. СИГУРА ПЛАМ 010 ДОО ПИРОТ, Српских владара 188 Пирот
акредитациони број: 06-249
8. BALKANS SECURITY SERVICES ДОО Београд, Београд-Нови Београд, Бродарска бб
акредитациони број: 06-250

Лабораторије за испитивање:


1. GEOTECHNOKIN ДОО Нови Сад, Лабораторија за испитивање ИБР, Нови Сад Аугуста Цесарца 18/112
акредитациони број: 01-478


Акредитација је укинута следећем ТОУ, на сопствени захтев:

1. ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор за руде, метале и хемију, Лабораторија за испитивање чврстих минералних горива и минералних сировина, Београд, Чика Љубина 8
акредитациони број: 01-084

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.