Navigacija

Vesti

Predstavnici ATS-a posetili IARM

Saradnja

U periodu od 28. do 30. januara 2015. godine predstavnici Akreditacionog tela Srbije (ATS) posetili su Institut za akreditaciju Republike Makedonije (IARM) u skladu sa Sporazumom o saradnji u oblasti akreditacije koji je sa IARM-om prvi put potpisan 200...

Nove akreditacije u januaru 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom januara meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i dva kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditac...

Nove akreditacije u decembru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom decembra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluku o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, tri kontrolna tela i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba, odnosno niz odluka o održavanju akreditac...

Održana 3. sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj 3. sednici, održanoj  12. januara 2015. godine, a na osnovu člana 16. stav (1) tačka 2) Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije, doneo Program rada sa Finansijskim pl...

Održan okrugli sto o tehničkom zakonodavstvu

Aktuelnosti

Juče je u organizaciji Privredne komore Srbije (PKS), uz saradnju sa Ministarstvom privrede, Akreditacionim telom Srbije (ATS), Institutom za standardizaciju Srbije (ISS) i Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), održan okrugli sto „Regulatorni ok...

34. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA) je na 34. zasedanju, koje je održano 19. i 20. novembra 2014. godine u Hagu, Holandija, usvojila, pored ostalih, sledeće rezolucije: • EA GA je donela odluku da Izvršni komitet započne r...

Nova sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije (ATS) je na svojoj 2. sednici, održanoj  1. decembra 2014. godine, shodno članu 16. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije dao saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizac...

Nove akreditacije u novembru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluku o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje i jedno kontrolno telo, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akr...

Održana sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije u sastavu: predsednik Nedeljko Pantić, članovi: mr Vladimir Milenković, dr Predrag Popović, i dr Ljubinka Gligić, je na svojoj prvoj sednici, održanoj 13. novembra 2014. godine: -    usvojio Poslovnik o radu Upra...

Nove akreditacije u oktobru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom oktobra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima ak...

Svetski dan standarda - 14. oktobar 2014. godine

Aktuelnosti

„Standardi svima pružaju iste šanse“ - moto je Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) i Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) povodom obeležavanja Svetskog dana standarda. Privredni subjekti,...

Održana obuka u oblasti organske proizvodnje

Aktuelnosti

U periodu od 25. do 26. septembra 2014. godine u Beogradu je, u okviru GIZ/ACCESS programa podrške povećanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji, održan seminar pod nazivom „Advanced training for ATS evaluators: Exchange of experience conc...

ATS dodelio prvu akreditaciju u oblasti forenzike

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 28. avgusta 2014. godine dodelio prvu akreditaciju u oblasti forenzike - Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru (NKTC) Direkcije policije Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike...

Nove akreditacije u septembru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom septembra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluku o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije i smanjenju akr...

Uplata humanitarne pomoći posredstvom PayPal servisa

Obaveštenja

Poštovani, Obaveštavamo vas da je od 18. maja 2014. godine aktivan PayPal račun preko koga je moguće uplatiti humanitarnu pomoć za žrtve poplava u Republici Srbiji iz 193 zemlje i regiona. Račun pripada Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji u Br...

Nove akreditacije u avgustu 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom avgusta meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju i uki...