Навигација

Нове акредитације у децембру 2017. године

Обавештења

 Током децембра 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

1. MINEL ENERGY doo Zrenjanin, Панчевачки пут 36, Зрењанин, број предмета: 2-03-256, акредитациони број: 06-192

2. Јавно комунално предузеће Водовод и канализација Нови Сад, Сектор за Контролу квалитета и заштита животне средине, Служба Лабораторија, Нови Сад, Масарикова 7 Локација лабораторије: Нови Сад, Сунчани кеј 41, број предмета: 2-01-498, акредитациони број: 01-463

3. SGS БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, Београд, Јурија Гагарина 7б, број предмета: 2-04-053, акредитациони број: 04-027

Акредитација је укинута следећем ТОУ:

1. “AQUALAB plus“ д.о.о., Лабораторија за биохемијска и хематолошка испитивања,

Београд-Земун, Угриновачка 101, број предмета: 2-08-006, акредитациони број: 03-010

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености