Навигација

Нове акредитације у октобру 2017. године

Обавештења

Током октобра 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

1. ИДВОРСКИ ЛАБОРАТОРИЈЕ ДОО Београд, Волгина 15, Београд број предмета: 2-04-052, акредитациони број 04-026

2. Нафтагас-Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад, Служба цементација и стимулација, Лабораторија и бригада за израду цементних мешавина и киселинских раствора, Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 9 број предмета: 2-01-516, акредитациони број 01-460

3. Државни Универзитет у Новом Пазару, Научно-истраживачки институт Државног Универзитета у Новом Пазару, Лабораторија за испитивање грађевинских материјала „проф. др Вера Николић-Станојевић“, Нови Пазар, Вука Караџића бб број предмета: 2-01-517, акредитациони број 01-461

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености