Navigation

New accreditations in October 2017

Notices

In October 2017, the Accreditation Body of Serbia (ATS) made decisions on accreditation granting and a series of decisions on accreditation maintenance, renewal, extension, reduction, suspension, withdrawal etc. 

Accreditation was granted to the following CABs:

1. IDVORSKI LABORATORIJE DOO Beograd, Volgina 15, Beograd file ID: 2-04-052, accreditation number 04-026

2. Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad, Služba cementacija i stimulacija, Laboratorija i brigada za izradu cementnih mešavina i kiselinskih rastvora, Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 9 file ID: 2-01-516, accreditation number 01-460

3. Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Naučno-istraživački institut Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala „prof. dr Vera Nikolić-Stanojević“, Novi Pazar, Vuka Karadžića bb file ID: 2-01-517, accreditation number  01-461

For more information on accredited organization please follow this link Register of accredited conformity assessment.