Navigacija

Nove akreditacije u oktobru 2017. godine

Obaveštenja

Tokom oktobra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. IDVORSKI LABORATORIJE DOO Beograd, Volgina 15, Beograd broj predmeta: 2-04-052, akreditacioni broj 04-026

2. Naftagas-Naftni servisi d.o.o. Novi Sad, Služba cementacija i stimulacija, Laboratorija i brigada za izradu cementnih mešavina i kiselinskih rastvora, Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 9 broj predmeta: 2-01-516, akreditacioni broj 01-460

3. Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Naučno-istraživački institut Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala „prof. dr Vera Nikolić-Stanojević“, Novi Pazar, Vuka Karadžića bb broj predmeta: 2-01-517, akreditacioni broj 01-461

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti