Навигација

Нове акредитације у фебруару 2018. године

Обавештења

Током фебруара 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећем ТОУ:

1. ЛАБМЕРИТ ДОО Београд, Лабораторија за испитивање и еталонирање, Београд, 16. октобра 28, локал 4, број предмета: 2-02-208, акредитациони број: 02-071

Акредитација је укинута следећем ТОУ:

1. S.T.O.N.S. PLUS DOO NOVI SAD, Нови Сад, Булевар Војводе Степе 58, број предмета: 2-07-010, акредитациони број: 07-005

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.