Navigacija

Nove akreditacije u februaru 2018. godine

Obaveštenja

Tokom februara 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećem TOU:

1. LABMERIT DOO Beograd, Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, Beograd, 16. oktobra 28, lokal 4, broj predmeta: 2-02-208, akreditacioni broj: 02-071

Akreditacija je ukinuta sledećem TOU:

1. S.T.O.N.S. PLUS DOO NOVI SAD, Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 58, broj predmeta: 2-07-010, akreditacioni broj: 07-005

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.