Навигација

AТС потписао билатерални споразум о сарадњи са Мађарскиm акредитационим телом (NAH)

Међународне активности

На иницијативу Акредитационог тела Србије, на Палићу је 14-15. децембра 2017. године одржан билатерални састанак између АТС и Мађарског акредитационог тела (NAH). Састанку је испред АТС присуствовао проф.др Ацо Јанићијевић, в.д.директора и Јасна Стојановић, заменик директора, док  је NAH представљао Miklós Devecz, генерални директор NAH.

У оквиру билатералног састанка, одржан је радни састанак на коме су се разматрали предлози за Програм сарадње двају тела у 2018. Између осталог, разговарало се о улози акредитационих тела у олакшавању трговине између Мађарске и Републике Србије уз смањење техничких баријера, као и организовању заједничке радионице за примену документа IAF MD20. Поред тога, представници два тела су разговарали и о организовању заједничке обуке за тумачење захтева ревидираних стандарда ISO/IEC 17011 и ISO/IEC 17025. Тема разговора биле су и међусобне студијске посете, ради упознавања са начином рада у акредитационом телу и начином оцењивања ТОУ на терену. 

По завршетку радног састанка, директори АТС и NAH су потписали билатерални споразум о сарадњи између АТС и NAH.

Miklós Devecz, Генерални директор NAH  и проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-a