Navigacija

ATS potpisao bilateralni sporazum o saradnji sa Mađarskim akreditacionim telom (NAH)

Međunarodne aktivnosti

Na inicijativu Akreditacionog tela Srbije, na Paliću je 14-15. decembra 2017. godine održan bilateralni sastanak između ATS i Mađarskog akreditacionog tela (NAH). Sastanku je ispred ATS prisustvovao prof.dr Aco Janićijević, v.d.direktora i Jasna Stojanović, zamenik direktora, dok  je NAH predstavljao Miklós Devecz, generalni direktor NAH.

U okviru bilateralnog sastanka, održan je radni sastanak na kome su se razmatrali predlozi za Program saradnje dvaju tela u 2018. Između ostalog, razgovaralo se o ulozi akreditacionih tela u olakšavanju trgovine između Mađarske i Republike Srbije uz smanjenje tehničkih barijera, kao i organizovanju zajedničke radionice za primenu dokumenta IAF MD20. Pored toga, predstavnici dva tela su razgovarali i o organizovanju zajedničke obuke za tumačenje zahteva revidiranih standarda ISO/IEC 17011 i ISO/IEC 17025. Tema razgovora bile su i međusobne studijske posete, radi upoznavanja sa načinom rada u akreditacionom telu i načinom ocenjivanja TOU na terenu. 

Po završetku radnog sastanka, direktori ATS i NAH su potpisali bilateralni sporazum o saradnji između ATS i NAH.

Miklós Devecz, Generalni direktor NAH  i prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a