Навигација

Обавештење о транзиционом периоду за прелазак на 17021-2:2016 и 17021-3: 2017

Обавештења

Током 30. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – IAF GA) од 26. октобра до 4. новембра 2016. донета је резолуција (IAF Resolution 2016-14) о утврђивању прелазног периода од 2 године од датума објављивања следеће верзије ревидираног стандарда ISO/IEC 17021-2:2016 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента- Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином. Међународна организација за стандардизацију (ISO) објавила је овај стандард у децембру 2016. године.

Стандард ISO/IEC 17021-3: 2017 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента - Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом објављен је у марту 2017. године. Овај стандард је припремио Технички комитет ISO/ТC 176 и ISO Комитет за оцењивање усаглашености (CASCO). ISO/IEC 17021-3: 2017 поништава и замењује ISO/IEC 17021-3: 2013, који је технички ревидиран. Технички комитет IAF (TC) на недавном састанку одржаном у априлу 2017. године, сложио се да рок за прелазак на 17021-3: 2017 за сертификациона тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента буде 31. март 2019.

Институт за стандардизацију Србије објавио је да су naSRPS ISO/IEC 17021-2:2017 и naSRPS ISO/IEC 17021-3:2017 у припреми.

АТС ће накнадно објавити информацију о својим активностима у вези са транзицијом.