Navigacija

Obaveštenje o tranzicionom periodu za prelazak na 17021-2:2016 i 17021-3: 2017

Obaveštenja

Tokom 30. zasedanja Generalne skupštine IAF-a (IAF General Assembly – IAF GA) od 26. oktobra do 4. novembra 2016. doneta je rezolucija (IAF Resolution 2016-14) o utvrđivanju prelaznog perioda od 2 godine od datuma objavljivanja sledeće verzije revidiranog standarda ISO/IEC 17021-2:2016 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta- Deo 2: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom. Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila je ovaj standard u decembru 2016. godine.

Standard ISO/IEC 17021-3: 2017 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta - Deo 3: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom objavljen je u martu 2017. godine. Ovaj standard je pripremio Tehnički komitet ISO/TC 176 i ISO Komitet za ocenjivanje usaglašenosti (CASCO). ISO/IEC 17021-3: 2017 poništava i zamenjuje ISO/IEC 17021-3: 2013, koji je tehnički revidiran. Tehnički komitet IAF (TC) na nedavnom sastanku održanom u aprilu 2017. godine, složio se da rok za prelazak na 17021-3: 2017 za sertifikaciona tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bude 31. mart 2019.

Institut za standardizaciju Srbije objavio je da su naSRPS ISO/IEC 17021-2:2017 i naSRPS ISO/IEC 17021-3:2017 u pripremi.

ATS će naknadno objaviti informaciju o svojim aktivnostima u vezi sa tranzicijom.