Навигација

Нове акредитације у јануару 2018. године

Обавештења

Током јануара 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

1. МИПХЕМ Д.О.О, Београд-Звездара, Матице Српске 57е, број предмета: 2-01-524, акредитациони број: 0-464

2. ЛИВНИЦА ЉИГ ДОО Београд, Сектор за квалитет, Лабораторија, Краља Милана 4/ IV/V 27, Београд, број предмета: 2-01-511, акредитациони број: 01-465

Акредитација је укинута следећем ТОУ:

1. ENERGO CONSULTING POWER Нови Сад, Футошки пут 35, Нови Сад

број предмета: 2-03-216, акредитациони број: 06-169

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.