Навигација

Нове акредитације у марту 2018. године

Обавештења

Током марта 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је укинута следећем ТОУ:

1. Институт за нуклеарне науке „Винча“, Центар за моторе и возила, Београд, Михајла Петровића Аласа 12-14, број предмета: 2-01-438, акредитациони број: 01-375                                    на сопствени захтев ТОУ

2. Јавно комунално предузеће „ПУТ“ Нови Сад, Служба лабораторија, Нови Сад, Руменачка 150а, број предмета: 2-01-292, акредитациони број: 01-243                                                                   на сопствени захтев ТОУ

3. ЈКП ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР, Технички сектор, Лабораторија за контролисање водомера, Зајечар, Булевар др Зорана Ђинђића 5, број предмета: 2-03-187, акредитациони број: 06-140, тип Ц

4. Ј ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, Лабораторија за буку, вибрације и судове под притиском, Београд, Дескашева 7, број предмета: 2-01-141, акредитациони број: 01-092                                                                                     на сопствени захтев ТОУ

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.