Навигација

План преласка на ново издање стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017

Обавештења

Након трогодишњег рада радне групе (ISO CASCO Working Group 44), ISO је 30. новембра 2017. године објавио треће издање стандарда ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025:2017).

 

 

О којим кључним разликама је реч, лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање могу сазнати из брошуре коју је објавио ISO, а која је доступна на линку. У циљу промоције новог стандарда, ISO је објавио и видео

Резолуција (ILAC Resolution GA 20.15) из 2016. године прописује да је прелазни период за примену нове верзије стандарда три године од датума објављивања нове верзије.

ISO и ILAC су издали заједничко саопштење које акредитоване лабораторије могу пружити корисницима својих услуга као доказ да су обе верзије стандарда валидне током трогодишњег процеса транзиције. Саопштење се може преузети са следећег линка.

Вест о објављивању новог издања стандарда као и информација о прелазном периоду, објављена је на сајту Акредитационог тела Србије 04.12.2017. године, као прва од неколико информација, које су у плану да буду упућене лабораторијама.

Непосредно након објављивања новог издања међународног стандарда ISO/IEC 17025:2017, дана 28.12.2017. године, на сајту Института за стандардизацију је објављена информација да је као резултат рада комисије за стандарде и сродне документе KS CASCO, објављен српски стандард на српском језику SRPS ISO/IEC 17025:2017, који од 25.12.2017. године замењује SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Акредитованим лабораторијама за испитивање и акредитованим лабораторијама за еталонирање биће омогућено да докажу усаглашеност са новим издањем стандарда током редовних надзорних оцењивања или током поновног оцењивања. У изузетним случајевима, а на захтев лабораторије која на тај начин прихвата додатне трошкове, прелазак на ново издање стандарда може бити омогућено током посебног оцењивања, али само уколико Акредитационо тело Србије има расположиве ресурсе за такво оцењивање и у терминима који не угрожавају временске рокове одређене планом преласка.

Сопствени план преласка на акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017, лабораторије су у обавези да доставе Акредитационом телу Србије до 1. марта 2018. године.

Имајући у виду да је ILAC Резолуцијом GA 20.15 из новембра 2016. године за прелазак на акредитацију према новом издању стандарда утврђен прелазни период од три године од датума објављивања стандарда, у сарадњи са Саветом за акредитацију утврђен је следећи редослед активности који ће омогућити да се спроведу одговарајућа прилагођавања у циљу преласка на ново издање стандарда са циљем да од 1. децембра 2020. године буду важеће само акредитације према новом издању стандарда.

Активност:

Рок:

 Финализирање анализе утицаја насталих промена

до краја јануара 2018.

 Обука тренера у организацији EA LC

23-24. јануар 2018.

 Обука запослених у АТС-у

фебруар 2018.

 Усклађивање докумената система менаџмента

март 2018.

 Треће обавештење лабораторијама са инструкцијама у вези документације која је потребна да се достави у циљу преласка на акредитацију према новом издању стандарда

април 2018.

 Информативни семинар намењен лабораторијама са посебним освртом на најважније измене које је донело ново издање стандарда

април 2018.

 Обука оцењивача и експерата за одлучивање

април 2018.

 Почетак пријема пријава за акредитацију према новом издању стандарда, односно захтева за прелазак на акредитацију према новом издању стандарда

мај 2018.

Почетак оцењивања према новом издању стандарда

1. јул 2018.

Могућност коришћења опција: оцењивање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006 или SRPS ISO/IEC 17025:2017

од 1. јула 2018. до 31. јула 2019.

 Сва оцењивања само према SRPS ISO/IEC 17025:2017

од 1. августа 2019.

 Крајњи рок до када ће се прихватати пријаве за прву акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2006

31.12.2018.

 Завршетак оцењивања у сврху преласка на акредитацију према новом издању стандарда

30.06.2020.

 Крајњи рок до када важи акредитација према SRPS ISO/IEC 17025:2006

30.11.2020.