Navigacija

Plan prelaska na novo izdanje standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Obaveštenja

Nakon trogodišnjeg rada radne grupe (ISO CASCO Working Group 44), ISO je 30. novembra 2017. godine objavio treće izdanje standarda ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025:2017).

 

 

O kojim ključnim razlikama je reč, laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje mogu saznati iz brošure koju je objavio ISO, a koja je dostupna na linku. U cilju promocije novog standarda, ISO je objavio i video

Rezolucija (ILAC Resolution GA 20.15) iz 2016. godine propisuje da je prelazni period za primenu nove verzije standarda tri godine od datuma objavljivanja nove verzije.

ISO i ILAC su izdali zajedničko saopštenje koje akreditovane laboratorije mogu pružiti korisnicima svojih usluga kao dokaz da su obe verzije standarda validne tokom trogodišnjeg procesa tranzicije. Saopštenje se može preuzeti sa sledećeg linka.

Vest o objavljivanju novog izdanja standarda kao i informacija o prelaznom periodu, objavljena je na sajtu Akreditacionog tela Srbije 04.12.2017. godine, kao prva od nekoliko informacija, koje su u planu da budu upućene laboratorijama.

Neposredno nakon objavljivanja novog izdanja međunarodnog standarda ISO/IEC 17025:2017, dana 28.12.2017. godine, na sajtu Instituta za standardizaciju je objavljena informacija da je kao rezultat rada komisije za standarde i srodne dokumente KS CASCO, objavljen srpski standard na srpskom jeziku SRPS ISO/IEC 17025:2017, koji od 25.12.2017. godine zamenjuje SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Akreditovanim laboratorijama za ispitivanje i akreditovanim laboratorijama za etaloniranje biće omogućeno da dokažu usaglašenost sa novim izdanjem standarda tokom redovnih nadzornih ocenjivanja ili tokom ponovnog ocenjivanja. U izuzetnim slučajevima, a na zahtev laboratorije koja na taj način prihvata dodatne troškove, prelazak na novo izdanje standarda može biti omogućeno tokom posebnog ocenjivanja, ali samo ukoliko Akreditaciono telo Srbije ima raspoložive resurse za takvo ocenjivanje i u terminima koji ne ugrožavaju vremenske rokove određene planom prelaska.

Sopstveni plan prelaska na akreditaciju prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, laboratorije su u obavezi da dostave Akreditacionom telu Srbije do 1. marta 2018. godine.

Imajući u vidu da je ILAC Rezolucijom GA 20.15 iz novembra 2016. godine za prelazak na akreditaciju prema novom izdanju standarda utvrđen prelazni period od tri godine od datuma objavljivanja standarda, u saradnji sa Savetom za akreditaciju utvrđen je sledeći redosled aktivnosti koji će omogućiti da se sprovedu odgovarajuća prilagođavanja u cilju prelaska na novo izdanje standarda sa ciljem da od 1. decembra 2020. godine budu važeće samo akreditacije prema novom izdanju standarda.

Aktivnost:

Rok:

 Finaliziranje analize uticaja nastalih promena

do kraja januara 2018.

 Obuka trenera u organizaciji EA LC

23-24. januar 2018.

 Obuka zaposlenih u ATS-u

februar 2018.

 Usklađivanje dokumenata sistema menadžmenta

mart 2018.

 Treće obaveštenje laboratorijama sa instrukcijama u vezi dokumentacije koja je potrebna da se dostavi u cilju prelaska na akreditaciju prema novom izdanju standarda

april 2018.

 Informativni seminar namenjen laboratorijama sa posebnim osvrtom na najvažnije izmene koje je donelo novo izdanje standarda

april 2018.

 Obuka ocenjivača i eksperata za odlučivanje

april 2018.

 Početak prijema prijava za akreditaciju prema novom izdanju standarda, odnosno zahteva za prelazak na akreditaciju prema novom izdanju standarda

maj 2018.

Početak ocenjivanja prema novom izdanju standarda

1. jul 2018.

Mogućnost korišćenja opcija: ocenjivanje u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006 ili SRPS ISO/IEC 17025:2017

od 1. jula 2018. do 31. jula 2019.

 Sva ocenjivanja samo prema SRPS ISO/IEC 17025:2017

od 1. avgusta 2019.

 Krajnji rok do kada će se prihvatati prijave za prvu akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17025:2006

31.12.2018.

 Završetak ocenjivanja u svrhu prelaska na akreditaciju prema novom izdanju standarda

30.06.2020.

 Krajnji rok do kada važi akreditacija prema SRPS ISO/IEC 17025:2006

30.11.2020.