Навигација

Oдржани састанци Комитета ЕА за сертификациона тела (EACC) и контролна тела (EA IC)

ОбавештењаМеђународне активности

Састанак Комитета за сертификациона тела (EA CC) је одржан 3. и 4. септембра 2019. године у Берлину. На њему је било 56 учесника из 38 националних акредитационих тела и 4 организације које су представљале заинтересоване стране.


Комитет за сертификациона тела је претходно припремио упутство за избор стандарда за оцењивање усаглашености, који треба да помогне ТОУ да одреде који од два стандарда ће изабрати и који највише одговара за дату активност оцењивања усаглашености: сертификација производа или сертификација система менаџмента. Радионицу ће почетком 2020. године организовати Комитет за хоризонталну хармонизацију (EA HHC), а Комитет за сертификациона тела ће посебно занимати како применити ово упутство.


Током састанка било је речи о нацрту документа у вези политике заштите ознаке порекла (PDO) и заштите географског порекла (PGI) описаних у Уредби (ЕЗ) бр. 1151/2012 (члан 5). Ове две норме  пружају информације о пореклу и карактеристикама производа дајући тако потрошачима одређени ниво уверавања у квалитет производа које купују.

Комитет је такође започео ревизију докумената ЕА-6/04: ЕА Смернице о акредитацији сертификације производа у примарном сектору узорковањем локација и ЕА-3/12: Политика ЕА за акредитацију сертификације органске производње. Оба документа би требало да буду спремни за објављивање крајем 2020. године.


Донета је одлука да се формира нова радна група  састављена од представника националних акредитационих тела Чешке, Шпаније и Европске федерације за заваривање са циљем да се бави шемом сертификације за особе када се сертификација спроводи у складу са:

  • Стандардом ISO 9606-x Квалификационо испитивање заваривача - Заваривање топљењем,
  • Стандардом ISO 9712 Испитивање без разарања – Квалификација и сертификација особља за ИБР.

Учесницима је потврђена информација да се очекује да стандард ISO/IEC 17029  – Оцењивање усаглашености – Општи принципи и услови за тела за верификацију и валидацију  буде објављен у октобру 2019. године.


ЕА секретаријат ће организовати радионицу у форми обуке за стандард ISO/IEC 17029 у Паризу (Француска), 28. новембра 2019. године. Друга сесија ће се одржати у току 2020. године.


Наредни састанак Комитета за сертификациона тела ће се одржати у марту 2020. године у Софији (Бугарска).


https://european-accreditation.org/cc-meeting-selection-of-conformity-assessment-standards-tfg-on-iso-9606-x-and-9712-and-iso-iec-17029/

 

Комитет за контролна тела Европске организације за акредитацију (ЕА IC) одржао је 38. састанак у периоду од 5. до 6. септембра 2019. године у Берлину.


Брајан Рид из NA, Норвешког акредитационог тела, је именован за следећег потпредседника Комитета за контролна тела за период 2020/2021.

Током трајања састанка разговарано је на следеће теме:

 - Хармонизација обима акредитације
У складу са резултатима анкете спроведене за обиме периодичног контролисања опреме под притиском и лифтова, наглашене су разлике као и очигледне сличности у приступу акредитационих тела приликом презентације обима акредитације.
У сврху хармонизације, акредитациона тела су била позвана да искористе ове сличности приликом представљања обима акредитације њихових контролних тела и да разумеју да остали могу да представе обим на другачији начин, али да ипак у њима фигурирају сличне информације.

- Примена стандарда ISO/IEC 17020 у области истраживања места злочина
О презентацији/представљању обима акредитације се кратко разговарало у области истраживања места злочина заснованој на исходу претходно спроведене анкете. 
Комитет се сложио да би успостављање хармонизације у овој специфичној области било корисно. Оснивање Радне групе за активности истраживања места злочина је опција која би могла да се реализује у 2020. години.


- Контролисање аутомобила и одобрење типа
Договорено је да неопходно да се документ EA-5/02 ЕА-смернице за примену ИСО/ИЕЦ 17020 на периодично контролисање исправности моторних и прикључних возила ревидира. Предлог новог радног  задатка ће се у новембру 2019. године дати Генералној скупштини ЕА на усвајање. Нацрт ревидираног документа ће бити представљен на састанку Комитета за контролна тела Европске организације за акредитацију у марту 2020. године.
Након свеобухватне презентације о правним захтевима и општим активностима одобрења типа у области моторних возила, чланови комитета су се сложили око формирања радне групе која ће се тиме бавити. Оснивање исте за активности одобрења типа је опција за 2020. годину.


- База података често постављаних питања Комитету за контролна тела
База података често постављаних питања Комитету за контролна тела, коју је конципирао TURKAK, национално акредитационо тело Турске, која нуди напредну претрагу и накнадне опције, представљена је члановима комитета као радни пројекат. Чланови комитета су је радо прихватили и пренели своју оцену њеног развијања. Даље разматрање тога да ли ће радна верзија/нацрт ове базе података бити доступан јавности од стране Комитета за контролна тела Европске организације за акредитацију планирано је у току 2020. године.


- Радионица о обимима контролних тела која спроводе контролисања у складу са правним захтевима и поступцима контролисања
Другог дана састанка је одржана радионица по питању дефинисања подручја акредитације, детаљности процедура контролисања у регулисаном подручју (храна, посуде под притиском и лифтови), након чега су представници група презентовали одговоре на постављена питања.


У 2020. години Комитет за контролна тела ће организовати радионицу другог дана састанка у Паризу, која ће се фокусирати на питања ,,еталонирања” и ,,верификације” у конторолисању, као и на одређене појединости идентификоване у новој верзији  документа ILAC P15.


- Ревизија документа ILAC P15
Од чланова Комитета за контролна тела се захтевало да погледају радну верзију ревидираног документа ILAC P15 и да пошаљу своје коментаре ILAC-у (Међународној организацији за акредитацију лабораторија) до 11. октобра 2019. године.
Већина чланова комитета су се сложили да председник  Комитета за контролна тела Европске организације за акредитацију   предложи  да се на састанку Комитета за контролна тела ILAC-а, 25. октобра 2019. године, у Франкфурту, размотри следеће:

  • да се избаци тачка 4.1.3 ц) о идентификацији ризика по непристрасност;
  •  да се избаци додатак у оквиру члана 6.1.10 о записима у вези овлашћивања;
  •  да се уклоне све промене које су предложене  у оквиру Опција А и Б са 15. стране зато што не дају додатну вредност ономе ко чита документ.

Ово је био последњи састанак којим је председавао Ролф Страуб (национално акредитационо тело Швајцарске). Он је провео осам година у Комитету за контролна тела. Наредни председник истог, Орбаy Евренсевди (национално акредитационо тело Турске), изразио је дубоку захвалност у име чланова Комитета за контролна тела на сјајном раду свог претходника и користима које су од тога имали Комитет и његови чланови.

Следећи састанак Комитета за контролна тела ће се одржати 10. марта 2020. године у Софији (Бугарској). Домаћин ће бити национално акредитационо тело Бугарске (БАС).


https://european-accreditation.org/ic-meeting-harmonization-of-scope-of-accreditation-iso-iec-17020-in-crime-scene-investigation/