Навигација

АТС потписао билатерални споразум о сарадњи са SA

Међународне активности

У Београду је 27. јуна 2019. године одржан билатерални састанак између АТС и Словенске акредитације (SA). ATС је представљао проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора, док је SA представљао др Boštjan Godec, директор SA. Директори АТС и SA су потписали билатерални споразум о сарадњи између два акредитациона тела.


др Boštjan Godec, директор SA и проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а

Предмет будуће сарадње између два тела ће бити размена информација о активностима везаним за релевантна подручја акредитације, размена искустава везаних за оцењивање тела за оцењивање усаглашености у областима од интереса, организација обука за оцењиваче и запослене, организација заједничких састанака, организација посета оцењивача, посматрање рада оцењивача током оцењивања и сл. Током састанка разматрани су и предлози за Програм сарадње двају тела у 2019. односно 2020. години.