Navigacija

ATS potpisao bilateralni sporazum o saradnji sa SA

Međunarodne aktivnosti

U Beogradu je 27. juna 2019. godine održan bilateralni sastanak između ATS i Slovenske akreditacije (SA). ATS je predstavljao prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora, dok je SA predstavljao dr Boštjan Godec, direktor SA. Direktori ATS i SA su potpisali bilateralni sporazum o saradnji između dva akreditaciona tela.


dr Boštjan Godec, direktor SA i prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a

Predmet buduće saradnje između dva tela će biti razmena informacija o aktivnostima vezanim za relevantna područja akreditacije, razmena iskustava vezanih za ocenjivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblastima od interesa, organizacija obuka za ocenjivače i zaposlene, organizacija zajedničkih sastanaka, organizacija poseta ocenjivača, posmatranje rada ocenjivača tokom ocenjivanja i sl. Tokom sastanka razmatrani su i predlozi za Program saradnje dvaju tela u 2019. odnosno 2020. godini.