Навигација

Прослава поводом обележавања Дана акредитације у Републици Србији

Дан акредитације

Акредитационо тело Србије (АТС) је ове године свечаним програмом обележило Светски дан акредитације који се прославља 9. јуна и национални Дан акредитације у Републици Србији, који се обележава 28. јуна, када је донета прва Одлука о акредитацији. Свечаност је уприличена у Клубу посланика у Београду и иста је била посвећена оцењивачима који на посебан начин доприносе просперитету и препознатљивости АТС-а у Републици Србији и ван ње.


Учесници скупа

Поред оцењивача и запослених АТС-а, свечаности су присуствовали представници државних институција и универзитета, чланови органа и тела АТС-а, као и пријатељи АТС-а из Региона: господин Miklós Devecz, директор националног акредитационог тела Мађарске; др Boštjan Godec, директор Словенске акредитације; госпођа Natasa Nestorovska Spasovska, вршилац дужности директора Института за акредитацију Републике Северне Македоније; господин Željko Medak, директор Института за акредитирање Босне и Херцеговине. Свако од њих је упутио неколико речи присутнима, истакавши непроцењив значај и улогу оцењивача у систему акредитације, као и добру сарадњу између акредитационих тела Региона.


Miklós Devecz, директор националног акредитационог тела Maђарске


др Boštjan Godec, директор Словенске акредитације


Nataša Nestrovska Spasovska, вршилац дужности директора Института за акредитацију Републике Северне Македоније; господин Željko Medak, директор Института за акредитирање Босне и Херцеговине и проф. др Ацо Јанићијевић, директор АТС-а

Акредитација се развија и унапређује активним учешћем заинтересованих страна. И стога се присутнима обратио др Саша Лазовић, помоћник министра у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, који је истакао нераскидиву везу између образовања, технолошког развоја и компетентности.


др Саша Лазовић, помоћник министра у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Директор АТС-а, проф. др Ацо Јанићијевић је говорио о активностима које је АТС реализовао током 2018. године, а које су се односиле на: унапређење и поједностављење целокупне документације система менаџмента а све у циљу успостављања уређеног система менаџмента и ефикасних процедура које су усаглашене са документима међународних организација ЕА, ILAC-а и IAF-а и новом верзијом стандарда SRPS ISO/IEC 17021:2017. Истакао је и да су, према Плану преласка на ново издање стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, обављене све планиране активности, као и прва оцењивања према новој верзији стандарда. Такође, АТС може да се похвали осмом врстом акредитације у систему акредитације Републике Србије а то је акредитација провајдера за испитивање оспособљености према стандарду SRPS ISO/IEC 17043.


проф. др Ацо Јанићијевић, директор АТС-а

Истакнуте су планиране, а делом и реализоване активности за текућу 2019. годину, а које су усмерене на:

  • даље усаглашавање система менаџмента АТС-а са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2017 и другим обавезујућим документима међународних организација ЕА, ILAC-а и IAF-а, с обзиром да АТС крајем ове године очекује документационо оцењивање од стране ЕА како би се проверила усаглашеност са захтевима новог стандарда и међународних докумената;
  • одржавање постојећих акредитација и акредитацију нових тела, одржавање потписаних споразума ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA уз потпуну примену свих обавезујућих ЕА, ILAC и IAF докумената;
  • писање новог предлога Закона о изменама и допунама закона о акредитацији и уложеном напору да се стручно мишљење по питању закона о акредитацији представи и уважи од стране релевантних чинилаца који учествују у креирању и имплементацији политике инфраструктуре квалитета у Републици Србији;
  • даље унапређење компетентности оцењивача и експерата АТС-а, комисија за одлучивање, као и запослених АТС-а у складу са новим трендовима и изменама стандарда за акредитацију и/или оцењивање усаглашености;
  • развој нових врста акредитације и проширење активности на нове области оцењивања усаглашености и праћење и усаглашавање информационог система са новим и савременим технолошким решењима.

Како је тежак, занимљив и поред свега, леп посао оцењивача истакли су Весна Жупунски, Славко Муждека и Горан Савановић, који су се обратили скупу у име оцењивача за лабораторије, контролна и сертификациона тела.

Овом приликом смо се подсетили оцењивача који нису више међу нама, а све ове године које су протекле смо се борили скупа, радовали, препирали, учили, стварали ... А свима њима још једно велико ХВАЛА.


мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за развој и квалитет

Сваке године Међународни форум за акредитацију - IAF и Међународна организација за акредитацију лабораторија - ILAC бирају тему којој ће прослава акредитације бити посвећена. Овогодишња тема прославе Међународног дана акредитације гласи „Акредитација. Додавање вредности ланцима снабдевања“.

Акредитација и уз њу други инструменти инфраструктуре квалитета као што су стандарди, метрологија и оцењивање усаглашености, пружају широко прихваћене алате који помажу да се дâ вредност ланцима снабдевања. Ови алати, такође, помажу у успостављању поверења и сигурности, омогућавајући поузданост у финалне производе и услуге и начин на који ће они бити пласирани на тржишту и коришћени.

Комитет за комуникације и публикације међународних организација IAF и ILAC приредио је промотивни филм на тему оводишњег Међународног дана акредитације, који је овом приликом и приказан. Исти се може погледати на следећем линку: Svetski dan akreditacije #WAD2019.

Овом приликом представљен је нови унапређени интернет портал, као и успостављени нови начини комуникације са оцењивачима, заинтересованим странама: Twiter, Linkedin, ATS cloud.

Уз напомену да је АТС кућа отворених врата за све – акредитована тела, представнике министарстава, друге институције система инфраструктуре квалитета, оцењиваче и експерте, универзитете, струковна удружења и асоцијације квалитета, како би заједно промовисали и унапређивали систем акредитације за добробит привреде и свих грађана Републике Србије, завршена је свечана прослава Дана акредитације 2019.године.


Акредитационо телo Србије