Навигација

Нове акредитације у месецу јуну 2019. године

Обавештења

У јуну 2019. године донете су следеће одлуке о додели акредитације за:

Лабораторије за еталонирање:


1. ГАС ИНТЕЛА ДОО Ковин, Ковин, Вука Караџића 176
акредитациони број: 02-073


Акредитација је укинута следећем ТОУ, на сопствени захтев:

1. Министарство привреде, Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14
акредитациони број: 04-025


Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености