Навигација

Нове акредитације у месецу априлу 2019. године

Обавештења

У априлу 2019. године донете су следеће одлуке о додели акредитације за:

Контролна тела:

1. ГАРДАЛ ДОО Ниш, Ниш - Медијана, Хајдук Станкова 8, локал 3, акредитациони број: 06-228

2. ВАТРОСРЕМ 022 ДОО Сремска Митровица, Сремска Митровица, Булевар Константина Великог 132, акредитациони број: 06-229

3. ТЕХНО ВИНЧА ДОО Београд, Београд, Трговачка 81/8, акредитациони број: 06-230

4. Добровољно ватрогасно друштво Смедерево, Смедерево, Ђуре Салаја 16, акредитациони број: 06-231

5. ПРЕВИ ДОО Суботица, Суботица, Михаила Пупина 25, акредитациони број: 06-232

6. ВАТРОБОЦЕ ДОО Сурдулица, Сурдулица, Велибора Стајића 1А, акредитациони број: 06-233

7. ВАТРОСПРЕМ СЕРВИС ДОО Београд, Београд, Слободана Јовића 3, акредитациони број: 06-234

8. ВАТРОСПАС ДОО Петроварадин, Нови Сад-Петроварадин, Павла Јуришића-Штурма 2, акредитациони број: 06-235

9. МУШИКИЋ 017 ДОО Врбас, Врбас, Буда Томовића 17, акредитациони број: 06-236

10. ДОО ЕЛСАТ Чачак, Чачак, Гвоздена Пауновића 6, акредитациони број: 06-237

11. ДОО ГРАНДЕКС Неготин, Неготин, Карађорђева 146, акредитациони број: 06-238

12. ДОО ВАТРОЗАШТИТА Панчево, Панчево, Жарка Зрењанина 96, акредитациони број: 06-239

13. ЕКО-АЛАРМ ДОО Ваљево, Ваљево, Кнез Михаилова 86-88, акредитациони број: 06-240

14. Градско добровољно ватрогасно друштво Ниш, Ниш, Војводе Мишића 56, акредитациони број: 06-241

15. OMEGA GUARD ДОО Београд, Београд, Трг републике 5, акредитациони број: 06-242

Лабораторије за испитивање:

1. АГРОМАРКЕТ ДОО Крагујевац, Служба контроле квалитета, АГРОМАРКЕТ ЛАБОРАТОРИЈА, Крагујевац, Краљевачког батаљона 235/2, акредитациони број: 01-476

2. “Дунав“ а.д. Гроцка, Менаџмент производње, Лабораторија, Београд-Гроцка, Булевар Револуције 15, акредитациони број: 01-477

Сертификационо тело за сертификацију производа:

1. ПРОФИ ЛАБ ДОО Београд, Београд, Веле Нигринове 1, акредитациони број: 04-030

 

Акредитација је укинута следећим ТОУ, на сопствени захтев:

1. ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈА ДОО, Сертификација и надзор система менаџмента Београд, Београд-Земун, Господска 21, акредитациони број: 08-011

2. Предузеће за производњу и трговину АLSIKO ДОО Лабораторија Београд, Цвијићева 5, акредитациони број: 01-399

 

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.