Навигација

НОВЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ФЕБРУАРУ 2019. ГОДИНЕ

Обавештења

У фебруару 2019. године донете су следеће одлуке о додели акредитације за:

Контролна тела:

1. ГАСАЛАРМ ДОО Београд, Београд, Добропољска 72а/1, акредитациони број: 06-216

2. ИПОН СИСТЕМ ДОО Београд, Београд, Златиборска 31, акредитациони број: 06-217

3. EMPEX DOO BEOGRAD, Драгице Кончар 37, Београд, акредитациони број: 06-218

4. ВАТРОСЕРВИС АД Нови Сад, Нови Сад, Јована Цвијића 7, акредитациони број: 06-219

5. ДОО ВАТРОСЕРВИС Ћуприја, Ћуприја, Петра Добрњца 11, акредитациони број: 06-220

6. ВАТРОСТАЛ – Сивчев Биљана и ортак ОД Кикинда, Кикинда, Раде Трнића 139, акредитациони број: 06-221

7. ПАЗ-ПЛАМ ДОО Београд, Београд-Гроцка, Херцеговачка 7, акредитациони број: 06-222

8. СИГУРНОСТ ДОО Ниш, Ниш, Вукадина Јоцића 19, акредитациони број: 06-223

Лабораторије за испитивање:

1. ДОО ТЕХНОПЕТРОЛ СА ДОО НИШ, Лабораторија за испитивање, Ниш, Топонички пут бб, акредитациони број: 01-473

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.