Navigacija

NOVE AKREDITACIJE U FEBRUARU 2019. GODINE

Obaveštenja

U februaru 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za:

Kontrolna tela:

1. GASALARM DOO Beograd, Beograd, Dobropoljska 72a/1, akreditacioni broj: 06-216

2. IPON SISTEM DOO Beograd, Beograd, Zlatiborska 31, akreditacioni broj: 06-217

3. EMPEX DOO BEOGRAD, Dragice Končar 37, Beograd, akreditacioni broj: 06-218

4. VATROSERVIS AD Novi Sad, Novi Sad, Jovana Cvijića 7, akreditacioni broj: 06-219

5. DOO VATROSERVIS Ćuprija, Ćuprija, Petra Dobrnjca 11, akreditacioni broj: 06-220

6. VATROSTAL – Sivčev Biljana i ortak OD Kikinda, Kikinda, Rade Trnića 139, akreditacioni broj: 06-221

7. PAZ-PLAM DOO Beograd, Beograd-Grocka, Hercegovačka 7, akreditacioni broj: 06-222

8. SIGURNOST DOO Niš, Niš, Vukadina Jocića 19, akreditacioni broj: 06-223

Laboratorije za ispitivanje:

1. DOO TEHNOPETROL SA DOO NIŠ, Laboratorija za ispitivanje, Niš, Toponički put bb, akreditacioni broj: 01-473

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.