Навигација

Веза између захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 и SRPS ISO/IEC 17025:2017

Обавештења

Акредитација медицинских лабораторија се одвија у складу са SRPS EN ISO 15189:2014 чију основу представљају захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 (веза између захтева ових стандарда дата је у Прилогу А стандарда SRPS EN ISO 15189:2014).

Током 2017. године ступило је на снагу ново издање стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 које има потпуно нову структуру, а и промењене захтеве у односу на претходно издање. Радна група за медицину ЕА Комитета за лабораторије је израдила упоредну листу захтева SRPS EN ISO 15189:2014 (EN ISO 15189:2012) и SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017). Листу можете погледати овде.