Навигација

Одржана прва два семинара за акредитоване лабораторије у 2019. години

Семинари

У складу са планираним активностима за 2019. годину Акредитационо тело Србије (АТС) је започело реализацију састанака са акредитованим лабораторијама. Састанци су реализовани 22. фебруара и 4. марта 2019. године у просторијама Машинског факултета у Београду. Покушали смо, а надамо се и успели да на најбољи могући начин информишемо наше клијенте о активностима које смо спровели током 2018. године, као и да представимо амбициозне планове и циљеве за 2019. годину. О свему поменутом на састанку је говорио проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а. 

Остале теме састанка су биле: захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025: 2017 који захтевају посебну пажњу (правило одлучивања, извештавање, поверљивост),  општа начела непристрасности / аспекти ризика и дилеме у вези критеријума за акредитацију (АТС-ПА02, следљивост); као и оперативни проблеми (промене обима акредитације). О темама су говориле наше колегинице: мр Милица Јовчић, мр Наталија Јовичић Зарић и Александра Николић.

Током састанака је покушано да се одговори на питања лабораторија која су се односила на коришћење мерне несигурности у вези правила одлучивања, ризике у процесу реализације лабораторијских активности, садржај извештаја, као и утврђивање критеријума компетентности за особље лабораторије.

Идентификоване су и одређене ситуације које потенцијално могу представљати проблем у примени захтева стандарда у односу на захтеве националне регулативе у појединим областима. Потенцијални проблеми су идентификовани, а АТС ће у наредном периоду покренути активности на њиховом решавању уз сарадњу са заинтересованим странама.

Преостала три састанка ће бити реализована до краја априла 2019. године (трећи у марту и два у априлу).


мр Наталија Јовичић Зарић, Александра Николић, мр Милица Јовчић и проф. др Ацо Јанићијевић


проф. др Ацо Јанићијевић