Navigacija

Održana prva dva seminara za akreditovane laboratorije u 2019. godini

Seminari

U skladu sa planiranim aktivnostima za 2019. godinu Akreditaciono telo Srbije (ATS) je započelo realizaciju sastanaka sa akreditovanim laboratorijama. Sastanci su realizovani 22. februara i 4. marta 2019. godine u prostorijama Mašinskog fakulteta u Beogradu. Pokušali smo, a nadamo se i uspeli da na najbolji mogući način informišemo naše klijente o aktivnostima koje smo sproveli tokom 2018. godine, kao i da predstavimo ambiciozne planove i ciljeve za 2019. godinu. O svemu pomenutom na sastanku je govorio prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a. 

Ostale teme sastanka su bile: zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025: 2017 koji zahtevaju posebnu pažnju (pravilo odlučivanja, izveštavanje, poverljivost),  opšta načela nepristrasnosti / aspekti rizika i dileme u vezi kriterijuma za akreditaciju (ATS-PA02, sledljivost); kao i operativni problemi (promene obima akreditacije). O temama su govorile naše koleginice: mr Milica Jovčić, mr Natalija Jovičić Zarić i Aleksandra Nikolić.

Tokom sastanaka je pokušano da se odgovori na pitanja laboratorija koja su se odnosila na korišćenje merne nesigurnosti u vezi pravila odlučivanja, rizike u procesu realizacije laboratorijskih aktivnosti, sadržaj izveštaja, kao i utvrđivanje kriterijuma kompetentnosti za osoblje laboratorije.

Identifikovane su i određene situacije koje potencijalno mogu predstavljati problem u primeni zahteva standarda u odnosu na zahteve nacionalne regulative u pojedinim oblastima. Potencijalni problemi su identifikovani, a ATS će u narednom periodu pokrenuti aktivnosti na njihovom rešavanju uz saradnju sa zainteresovanim stranama.

Preostala tri sastanka će biti realizovana do kraja aprila 2019. godine (treći u martu i dva u aprilu).


mr Natalija Jovičić Zarić, Aleksandra Nikolić, mr Milica Jovčić i prof. dr Aco Janićijević


prof. dr Aco Janićijević