Навигација

Објављен ревидирани документ EA-INF/05

ОпштеОбавештењаМеђународне активности

Европска организација за акредитацију (ЕА), објавила је на свом сајту ревидирани документ EA-INF/05:  Регистар европских закона и шема ЕУ са одредбама о акредитацији и/или оцењивању усаглашености. 

Ова публикација је успостављена како би подржала национална акредитациона тела у пружању свеобухватног регистра ЕУ законодавстава и шема у вези са акредитацијом и оцењивањем усаглашености у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 765/2008.

Циљ Уредбе (ЕЗ) бр. 765 /2008 је да се обезбеде производи који користе слободно кретање робе унутар Заједнице и испуњавају захтеве који пружају висок ниво заштите јавног интереса, као што су опште здравље и безбедност, здравље и безбедност на раду, заштита потрошача, заштита животне средине и безбедност, истовремено осигуравајући да слободно кретање производа није ограничено у већој мери него што је дозвољено законодавством о хармонизацији Заједнице или другим релевантним правилима Заједнице.

Како би се постигли ови циљеви, било је неопходно успоставити општи оквир правила и приницпа у вези са акредитацијом, оцењивањем усаглашености и надзором тржишта.

Уредба (ЕЗ) бр. 765 /2008 пружа свеобухватан оквир за акредитацију и поставља на нивоу Заједнице принципе за њен рад и организацију.

Посебна вредност акредитације лежи у чињеници да пружа ауторитативну изјаву о техничкој компетентности тела чији је задатак да обезбедe усаглашеност са важећим захтевима који пружају висок ниво заштите јавног интереса. 

Такође, транспарентна акредитација, како је предвиђено Уредбом (ЕЗ) бр. 765 /2008 , треба се сматрати од стране националних власти као преферирани начин доказивања техничке компетентности тела за оцењивање усаглашености (ТОУ).

Због новог система акредитације утврђеног Уредбом (ЕЗ) бр. 765 /2008, број европских законодавстава који се односе на акредитацију и оцењивање усаглашености значајно је повећан.
 
Акредитација није само пожељно средство за доказивање компетентности TOУ у вези са законодавством ЕУ о производима, него се користи и у многим другим регулисаним секторима као што су животна средина, клима, храна, транспорт, заштита података и сајбер-безбедност.

Документ EA-INF/05 можете преузети ОВДЕ