Навигација

IAF објавио нову брошуру о улози акредитације

ОпштеПромоција

Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) недовно је објавио на свом сајту у оквиру промотивног материјала, брошуру:  Accreditation: A global tool to support Public Policy.

Овим документом дат је сажет приказ улоге акредитације као глобалног алата за подршку јавној политици. Намењен је креаторима политике, регулаторима и службеницима у јавном сектору како би им се објаснило зашто и како би ови алати могли бити примењени у њиховим областима пословања.

Стандарди, акредитација и оцењивање усаглашености су тржишни алати које могу користити креатори јавне политике како би постигли боље прописе, заштиту животне средине, јавну безбедност, превенцију превара, фер тржиште и поверење јавности. 

Такође, ова брошура даје одговоре на следећа питања: Каква је веза између стандарда и акредитације? Како акредитација може подржати јавну политику? Какву корист пружа акредитација?

Брошуру можете погледати ОВДЕ