Навигација

Улога акредитације у имплементацији CSRD-а

ОпштеЗакони и прописи

Закон ЕУ захтева да све велике компаније открију како виде ризике и прилике који произилазе из друштвених и еколошких питања, као и утицајa њихових активности на људе и животну средину.

ЕУ препознаје да су транспарентност тих компанија и извештавање о животној средини, социјалним питањима, људским правима и сличним питањима кључни за одрживи развој.

Ово помаже инвеститорима, организацијама цивилног друштва, потрошачима и другим заинтересованим странама да процене одрживост компанија као део Европског зеленог договора. 

Европски зелени договор представља стратегију одрживог развоја ЕУ за 21. век. Централни проблем којим се бави ова стратегија су животна средина и климатске промене - како развијати привреду ЕУ без убрзавања климатских промена. Европска комисија ову стратегију дефинише као "нову стратегију раста са циљем да се ЕУ трансформише у праведно и богато друштво, са модерном и конкурентном економијом која ефикасно користи ресурсе, уз нето емисије гасова са ефектом стаклене баште равним нули до 2050. године, и економски раст који је одвојен од експоатације ресурса”.

Директива о извештавању о корпоративној одрживости (CSRD) ступила је на снагу 5. јануара 2023. године. Овај нови закон ЕУ има за циљ да истакне растућу свест о факторима заштите животне средине, друштвеним факторима и факторима управљања (ЕSG фактори). Један од начина је прелазак објављивања информација о друштвеној и еколошкој одговорности фирми из добровољног у обавезно.

Оно што је важно са становишта акредитације јесте да су процеси провере и извештавања прецизно одређени у CSRD и укључују могућност признавања акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) као независних пружаоца услуга од поверења.

Основа за признавање ТОУ према CSRD била би акредитација како је дефинисано Уредбом (ЕЗ) бр. 765/2008.

Провере одрживости захтевају одговарајуће техничко знање. Акредитована ТОУ поседују стручност у релевантним областима заштите животне средине, одрживости, квалитета и здравља и безбедности на раду.

Релевантне теме, као што су одрживи ланци снабдевања, управљање климатским променама, заштита људских права, усклађеност и укупно друштвено ангажовање, требало би да се интегришу у свакодневне пословне процесе компаније кроз стандардизован поступак у складу са референтним тачкама ЕУ.

ТОУ већ годинама проверавају извештаје о одрживости својих клијената у складу са стандардима за извештавање који су одобрени у оквиру NFRD (Директива о нефинансијском извештавању). Тако да ће за компаније бити ефикасно да додају још аспеката одрживости својим већ постојећим (сертификованим) системима како би имале користи од резултирајућих синергијских ефеката. ТОУ могу да провере такве измене/допуне унутар скупа одобрених процедура.

Национална тела за акредитацију редовно оцењују ТОУ и стога демонстрирају потребну компетентност својих запослених, укључујући познавање индустрије и захтева за усклађеност. Овај ниво сигурности и потврда компетентности је неопходан за добро утемељен поступак провере и требало би га користити како би се обезбедио свеобухватан и вредан резултат провере.

Од 2020. године, постоји стандард акредитације који се примењује за верификацију и валидацију, који се уклапа у CSRD а то је EN ISO/IEC 17029:2020 - Оцењивање усаглашености – Општи принципи и захтеви за тела за валидацију и тела за верификацију.

С обзиром да је АТС препознао важност увођења овог новог стандарда у свој систем рада ка циљу проширења на нову област акредитације, у протеклом периоду је одржана обука према овом стандарду. О овоме смо писали ОВДЕ

Опширније о овој теми можете прочитати ОВДЕ.