Навигација

ИСС и родно одговорни стандарди

ОпштеОбавештења

Стандарди играју кључну улогу у осигуравању квалитета, поузданости и усклађености производа и услуга. Они дефинишу минимум за квалитет и компетентност, што осигурава доследност и поузданост у раду акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Стандарди такође омогућавају усклађеност са међународним праксама и олакшавају размену производа и услуга на глобалном нивоу. Као такви, стандарди су неопходни алат за обезбеђивање квалитета, интегритета и безбедности у различитим секторима и доприносе повећању поверења потрошача и трговинских партнера.

Институт за стандардизацију Србије (ИСС) је 1. фебруара 2023. године потписао UNECE декларацију о родно одговорним стандардима (Gender-Responsive Standards), чиме је потврдио своју посвећеност развоју стандарда, смерница и пракси који су у складу са принципима родне равноправности.

Након потписивања декларације, представници Института су учествовали на регионалној радионици за развој акционог плана у вези са родно одговорним стандардима, коју је организовао ИСО у Ташкенту (Узбекистан) од 7. до 9. јуна 2023. године. На основу препорука и смерница са радионице, ИСС је формирао радну групу за израду акционог плана развоја родно одговорних стандарда.

Циљеви акционог плана су:

  • повећање учешћа жена у комисијама за стандарде, посебно у области електротехнике;
  • креирање смерница и промотивног материјала за све који учествују у процесу развоја стандарда;
  • проширење сарадње са организацијама, институцијама и удружењима за подизање свести о важности родно одговорног аспекта у стандардима;
  • успостављање механизма за праћење напретка и извештавање о постигнутим циљевима.

Родно одговорни стандарди су стандарди који су развијени са циљем да се обезбеди равноправност полова и равноправно учешће жена и мушкараца у различитим областима живота. Они се фокусирају на интегрисање родног аспекта у стандардима који се користе у разним индустријама и сферама друштва.

Више о акционом плану можете наћи ОВДЕ