Навигација

Одржана обука према стандарду ISO 20387:2018 Биотехнологија – Биобанкарство – Општи захтеви за биобанкарство

ОпштеОбавештењаСеминариСарадња

У току прошле недеље, у Палати Србија уз подршку TAIEX-а, одржана је обука за акредитацију према стандарду ISO 20387:2018, Биотехнологија – Биобанкарство – Општи захтеви за биобанкарство.

Обуку су спровели изврсни експерти из Италије, Ms. Elena Bravo (UNI) и Laura Lo Guzzo (ACCREDIA).

Пратећи светске трендове у области акредитације, АТС је препознао значај увођења ове шеме у свом систему рада и омогућио експертима, оцењивачима и запосленима у АТС-у да стекну потребно знање у овој иновативној области.

Биобанкарство има кључну улогу у унапређењу медицине и истраживању болести као и у очувању драгоценог биолошког материјала из читавог спектра живог света, екосистема и биоценозе. Све већа потреба за поузданим узорцима и поштовање строгих етичких и правних норми, изискује правовремено спровођење активности на развоју ове значајне области.

Институт за стандардизацију Србије објавио је овај стандард на српском језику, SRPS EN ISO 20387:2021 - Биотехнологија- Биобанкарство - Општи захтеви за биобанкарство, 31. марта 2022. године.

Овим документом утврђују се општи захтеви за компетентност, непристрасност и конзистентан рад биобанака укључујући захтеве за контролу квалитета, како би се обезбедило да су биолошки материјал и сакупљени подаци одговарајућег квалитета. Овај документ је примењив на све организације које похрањују биолошке материјале укључујући и биолошке материјале из вишећелијских организама (људских, животињских, из гљива или биљака). Корисници биобанака, законодавни органи, организације и шеме које користе колегијално оцењивање, акредитациона тела и остали могу такође да користе овај документ приликом потврђивања или признаваља компетентности биобанака.

Захваљујемо се тренерима који су са нама поделили своје знање и искуство и свим учесницима ове обуке који су са великом пажњом пратили излагања у циљу унапређења система акредитације у Републици Србији и шире.