Навигација

Oбјављен ILAC MRA годишњи Извештај

ОбавештењаМеђународне активности

LAC и њене чланице (акредитациона тела) улажу значајне напоре и ресурсе да одрже интегритет и конзистентност ILAC споразума о међусобном признавању (MRA), познат као ILAC споразум (ILAC Arrangement), кроз процес колегијалног оцењивања. Овај извештај наводи детаљне активности које се спроводе као део процеса колегијалног оцењивања, како би се осигурало да регулатори и предузећа могу имати поверење у споразум. 

ILAC MRA годишњи Извештај можете преузети ОВДЕ

ILAC је међународна организација за акредитацију лабораторија (укључујући медицинске лабораторије), контролних тела, произвођача референтног материјала, провајдера за испитивање оспособљености и биобанкинга, односно тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) са чланством које се састоји од акредитационих тела, тела за међународну сарадњу и организација заинтересованих страна широм света. 

ILAC обезбеђује инфраструктуру која подржава демонстрацију компетентности и еквивалености акредитованих ТОУ широм света.

Суштинска сврха акредитације је да обезбеди поверење у компетентност ТОУ који подржавају активности унутар и између земаља, укључујући трговину, здравствену заштиту, безбедност и животну средину, за општу корист. 

ILAC споразум је међународни, мултилатерални споразум о међусобном признавању за акредитациона тела. Акредитациона тела која учествују, сагласна су да промовишу прихватање еквивалентности извештаја о еталонирању, испитивању и контролисању, програма испитивања оспособљености и референтних материјала, које производе акредитована ТОУ. Свако акредитационо тело пролази кроз колегијално оцењивање у складу са међународним стандардима и правилима и процедурама ILAC -а пре него што постану потисници ILAC споразума. 

ILAC споразум је тренутно у процесу проширења како би укључио акредитацију биобанкинга што је детаљно описано у овом извештају. Свако акредитационо тело пролази кроз колегијално оцењвање у складу са међународним стандардима, правилима и процедурама ILAC -а пре него што постане потписник ILAC споразума. 

Земље потписнице ILAC MRA споразума

ILAC MRA се заснива на успостављеним и колегијално оцењеним мултилатералним споразумима (МRA/МLA) признатих тела за регионалну сарадњу. Акредитациона тела која су придружене чланице ILAC-а и потписници признатог регионалног MRA/MLA споразума прихватају се као потписници ILAC MRA.

 Обим ILAC MRA споразум обухвата следеће шеме акредитације:

  • лабораторије за еталонирање према стандарду ISO/IEC 17025;
  • лабораторије за испитивање према стандарду ISO/IEC 17025:
  • медицинске лабораторије према стандарду ISO 15189;
  • контролна тела према стандарду ISO/IEC 17020;
  • провајдере за испитивање оспособљености ISO/IEC 17043;
  • произвођаче референтних материјала према ISO 17034.

Подсећамо да је АТС потписник ILAC MRA sporazuma od 24. маја 2012. године за области испитивања и еталонирања, a od 25. октобра 2012. године и за област контролисања. О осталим потписаним међународним споразумима АТС-а можете погледати ОВДЕ.