Навигација

Одржана обука - Train the trainer course on ISO 15189:2022

ОбавештењаМеђународне активности

Европска организација за акредитацију (ЕА) организoвала је обуку у вези са новим издањем стандарда ISO 15189:2022 Медицинске лабораторије — Захтеви за квалитет и компетентност,  у периоду од 6. до 7. јуна (прва група) и од 8. до 9. јуна (друга група) у Паризу, Француска. 

На овој обуци било је укупно 54 учесника из 23 национална акредитациона (НАТ) међу којима су били и представници АТС-а. Предавања су била фокусирана на измене које је донело ново издање стандарда ISO 15189:2022 у односу на претходну верзију стандарда ISO 15189:2012.

Учесници су били расподељени у две сесије од по 27 учесника. Обуку су водили Rolf Straub (SAS, НАТ Швајцарске), Hélène Méhay (COFRAC, НАТ Француске), Uwe Zimmermann (DAkkS, НАТ Немачке), and Rodothea Koniotou (CYS-CYSAB, НАТ Кипра).

Да би се што боље припремили за обуку, учесницима је пре обуке послат детаљан упитник који су припремили носиоци обуке. Упитник је углавном захтевао од учесника да укратко опишу оно што није најјасније и што је потребно за даљу диксусију а у вези са  тачкама новог стандарда и да нагласе теме за сваку додељену тачку као што је нпр.:

  • кратак опис промена
  • документаоване процедуре које ће применити лабораторија/докази који ће бити представљени тиму за оцењивање
  • како проценити идентификоване нове тачке стандарда ISO 15189:2022 у смислу припреме за оцењивање, припреме плана оцењивања, садржаја оцењивања, вођење евиденције и сопствених анализа ризика за обављање оцењивања
  • важне информације које треба укључити у извештај о оцењивању како би се могла навести правилна примена новог стандарда

Обука је укључивала презентације носиоца обуке, фоксуирајући се на измене новог стандарда ISO 15189:2022 за сваку тачку, као и резултате упитника. Питања која су произашла из упитника такође су истакнута и обрађена у радним групама.

АТС у наредном периоду планира интензивне активности на преласку на акредитацију медицинских лабораторија према новом издању стандарда ISO 15189:2022.