Navigacija

Vesti

Stručna rasprava iz oblasti društvene bezbednosti

Aktuelnosti

Dr Dejan Krnjaić, direktor Akreditacionog tela Srbije učestvovao je u utorak 16. novembra u stručnoj raspravi: Primena domaćih standarda u zaštiti od hazardnih rizika u privrednim delatnostima, koju su organizovali Privredna komora Srbije, Udruženje za p...

Nove akreditacije u mesecu novembru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 5. novembra 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, tri kontrolne organizacije, jednu odluku o ukidanju akreditacije kao i niz odluka o održavanju...

Nove akreditacije u mesecu septembru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 27. septembra 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za etaloniranje, niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije kao i dve...

37. međunarodni sajam "112 EXPO"

Aktuelnosti

U okviru 37. međunarodnog sajma "112 EXPO - Zaštita od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata - reagovanje u vanrednim situacijama" održan je u sredu 15. septembra okrugli sto pod nazivom "Radimo bezbedno i zdravo" posvećen promovisanju nove z...

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 23. avgusta 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, jednu odluku o suspenziji akreditacije, jednu odluku o ukidanju akreditacije kao i niz odluka...

Sastanak radnih grupa za uzorkovanje i za pesticide

Aktuelnosti

Prvi sastanci radnih grupa za uzorkovanje i za pesticide održani su 27. jula 2010. godine, odnosno 20. jula u prostorijama Akreditacionog tela Srbije - ATS. Radnu grupu za uzorkovanje, kao za pesticide, sačinjavaju predstavnici zainteresovanih strana: ak...

Nove akreditacije u mesecu julu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 12. jula 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta, kao i jednu ...

Obeležen Dan akreditacije u Republici Srbiji

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije proslavilo je i ove godine radno Dan akreditacije - 28. jun, 26. sednicom Upravnog odbora, kao i zajedničkom sednicom Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju. Obeležavajući Dan akreditacije, 28. juna 2010. godine, održana je...

Nove akreditacije u mesecu junu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 10. juna 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i jednu kontrolnu organizaciju kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi kareditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenj...

Nove akreditacije u mesecu maju 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 5. maja 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje, jednu medicinsku laboratoriju, jednu kontrolnu organizaciju odnosno jedno sertifikaciono telo za...

Nove akreditacije u mesecu martu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 24. marta 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje i niz odluka o održavanju, proširenju obima i smanjenju obima akreditacije, kao i jednu odluku o ukid...

Predocenjivačka poseta tima EA

Aktuelnosti

U periodu od 2. do 5. marta ove godine obavljeno je pred-ocenjivanje („pre-evaluation“) Akreditacionog tela Srbije. U skladu sa procedurom E-2/02 EA policy and Procedures for the Multilateral Agreement i podnetim zahtevom ATS-a od 12. februara 2009. godi...

Odluke o proširenju oblasti delovanja ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojim sednicama od 29. decembra 2009. godine i 23. februara 2010. godine, između ostalog, doneo i odluke o proširenju oblasti delovanja Akreditacionog tela Srbije. Proširuje se oblast delovanja ATS-a za us...

Nove akreditacije u mesecu februaru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 8. februara 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju odnosno smanjenju obima akreditacije, kao i dve odluke o ukidanju akreditacije i...

Nove akreditacije u mesecu januaru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je u januaru 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje.  Doneto je i nekoliko odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluka o suspenziji akreditacije za de...

Nove akreditacije u mesecu decembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 28. decembra 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima ...

Nove akreditacije u mesecu novembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 19. novembra 2009. godine odluku o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje. Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, kao i jedna odluka ...

Sastanci tehničkih komiteta i Saveta za akreditaciju

Aktuelnosti

Juče su u prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) održani prvi sastanci tehničkih komiteta za laboratorije, za kontrolne organizacije i za sertifikaciona tela na kojima su izabrani presedavajući komiteta i njihovi zamenici. Tokom sastanaka tehni...

Nove akreditacije u mesecu oktobru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 23. oktobra, odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje i jednoj organizaciji za sertifikaciju sistema menadžmenta.  Doneto je niz odluka o održavanju, proširenju i smanjenju obima, obnavljanju, suspenzi...

Nove akreditacije u mesecu septembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 17. septembra 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za etaloniranje, dve laboratorije za ispitivanje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je niz odluka o održavanju, proširenju obima, redukciji...

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je, 14. avgusta 2009. godine, odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za etaloniranje i jednu organizaciju za sertifikaciju proizvoda.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije...