Navigacija

Vesti

Odluke o proširenju oblasti delovanja ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojim sednicama od 29. decembra 2009. godine i 23. februara 2010. godine, između ostalog, doneo i odluke o proširenju oblasti delovanja Akreditacionog tela Srbije. Proširuje se oblast delovanja ATS-a za us...

Nove akreditacije u mesecu februaru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 8. februara 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju odnosno smanjenju obima akreditacije, kao i dve odluke o ukidanju akreditacije i...

Nove akreditacije u mesecu januaru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je u januaru 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje.  Doneto je i nekoliko odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluka o suspenziji akreditacije za de...

Nove akreditacije u mesecu decembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 28. decembra 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima ...

Nove akreditacije u mesecu novembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 19. novembra 2009. godine odluku o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje. Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, kao i jedna odluka ...

Sastanci tehničkih komiteta i Saveta za akreditaciju

Aktuelnosti

Juče su u prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) održani prvi sastanci tehničkih komiteta za laboratorije, za kontrolne organizacije i za sertifikaciona tela na kojima su izabrani presedavajući komiteta i njihovi zamenici. Tokom sastanaka tehni...

Nove akreditacije u mesecu oktobru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 23. oktobra, odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje i jednoj organizaciji za sertifikaciju sistema menadžmenta.  Doneto je niz odluka o održavanju, proširenju i smanjenju obima, obnavljanju, suspenzi...

Nove akreditacije u mesecu septembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 17. septembra 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za etaloniranje, dve laboratorije za ispitivanje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je niz odluka o održavanju, proširenju obima, redukciji...

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je, 14. avgusta 2009. godine, odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za etaloniranje i jednu organizaciju za sertifikaciju proizvoda.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije...

Nove akreditacije u mesecu julu 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je, 9. jula, odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je i niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, ...

Proslava Dana akreditacije

Aktuelnosti

U petak 03. jula održana je zajednička sednica Upravnog odbora, Saveta za akreditaciju i tehničkih komiteta Akreditacionog tela Srbije (ATS) povodom obeležavanja 9. juna – Međunarodnog dana akreditacije i 28. juna – Dana akreditacije u Republici Srbiji....

Naučno stručni forum SIZIT 09

Aktuelnosti

Naučno stručni forum pod nazivom SIGURNOST INFORMACIJA, ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - SIZIT 09 održan je 01. i 02. jula u Institutu ''Mihajlo Pupin'' u Beogradu. Cilj ovog foruma je bio da doprinese podizanju nivoa sigurnosti informacija u naš...

Prva specijalna konferencija o akreditaciji

Aktuelnosti

Prva specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" održana je održana u sredu, 03. juna na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na kojoj su predstavnici Akreditacionog tela Srbije (ATS) održali predavanja u prepodnevnom del...

Otvoren Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme

Aktuelnosti

Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Dragan Šutanovac otvorio je danas 4. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „Partner 2009“ koji okuplja 75 domaćih i stranih izlagača iz 13 zemalja. Šutanovac je tom prilikom podsetio na to da je prošlogodiš...

19. sednica Upravnog odbora

Aktuelnosti

U ponedeljak 25. maja, održana je 19. sednica Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije. Upravni odbor je izvršio imenovanje članova stalnih tehničkih komiteta za laboratorije, kontrolne organizacije i za sertifikaciona tela. Upravni odbor je na svojoj...

Nove akreditacije u maju 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 15. maja 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i jednu laboratoriju za etaloniranje.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i redukciji ...

Obuka za vodeće ocenjivače za potrebe akreditacije

Aktuelnosti

U skladu sa procedurom ATS-a "Obuka za ocenjivače, informativni seminar za tehničke eksperte ATS-a i obuka zaposlenih u ATS-u" u prostorijama ATS-a od 18. do 22. maja održava se obuka za vodeće ocenjivače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje i kon...

Uručeni sertifikati Vojnomedicinskoj akademiji

Aktuelnosti

Direktor Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić uručio je juče general-majoru prof. dr Miodragu Jeftiću, načelniku Vojnomedicinske akademije pet sertifikata o akreditaciji za sledeće laboratorije:   - Institut za medicinsku biohemiju, Labo...

Nove akreditacije u aprilu 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 13. aprila odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i jednu kontrolnu organizaciju.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, redukciji obima akreditacije, ka...

VMA akreditovala pet laboratorija

Aktuelnosti

31. marta 2009. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje Vojnomedicinske akademije, kao i za TPA za obezbeđenje kvaliteta i inovacija d.o.o. Beograd, i to: 1. Vojnomedicinska aka...

Nove akreditacije u martu 2009. godine

Aktuelnosti

Početkom marta 2009. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje i jednu kontrolnu organizaciju. Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluke o o...