Навигација

Годишњи састанци оцењивача

Актуелности

Као и сваке године, Акредитационо тело Србије је организовало годишње састанке оцењивача и то:

 


 

- 08.12.2010. у првом делу дана састанак водећих и кандидата за водеће оцењиваче за лабораторије за испитивање и еталонирање и медицинске лабораторије;
- 08.12.2010. у другом делу дана састанак техничких и кандидата за техничке оцењиваче за лабораторије за еталонирање;
- 13.12.2010. састанак техничких и кандидата за техничке оцењиваче за лабораторије за испитивање и медицинске лабораторије;
- 17.12.2010. у првом делу дана састанак водећих оцењивача за контролна и сертификациона тела;
- 17.12.2010. у другом делу дана састанак техничких и кандидата за техничке оцењиваче за контролна тела.

Теме састанка су биле разноврсне и обухватиле су следеће области:
- активности Сектора за послове акредитације у току 2010. године - аспект рада са оцењивачима; анализиране су спорне ситуације, дискутовало се о позитивној пракси у раду са оцењивачима, као и о проблемима који су идентификовани, а све у циљу њиховог адекватног решавања;
- АТС документа; презентоване су измене и допуне постојећих докумената АТС-а које користе оцењивачи у свом раду, будући планови у вези измене докумената, дискутовало се о дилемама приликом коришћења постојећих верзија докумената;
- Захтеви обавезујућих докумената за акредитацију; идентификовани су поједини захтеви референтних докумената за акредитацију о којима је продискутовано у циљу заузимања јединственог става приликом тумачења и оцењивања истих.


Водећи оцењивачи АТС-а за лабораторије за испитивање, медицинске лабораторије и лабораторије за еталонирање

Технички оцењивачи за лабораторије за еталонирање

Технички оцењивачи за контролна тела