Navigacija

Godišnji sastanci ocenjivača

Aktuelnosti

Kao i svake godine, Akreditaciono telo Srbije je organizovalo godišnje sastanke ocenjivača i to:

 


 

- 08.12.2010. u prvom delu dana sastanak vodećih i kandidata za vodeće ocenjivače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje i medicinske laboratorije;
- 08.12.2010. u drugom delu dana sastanak tehničkih i kandidata za tehničke ocenjivače za laboratorije za etaloniranje;
- 13.12.2010. sastanak tehničkih i kandidata za tehničke ocenjivače za laboratorije za ispitivanje i medicinske laboratorije;
- 17.12.2010. u prvom delu dana sastanak vodećih ocenjivača za kontrolna i sertifikaciona tela;
- 17.12.2010. u drugom delu dana sastanak tehničkih i kandidata za tehničke ocenjivače za kontrolna tela.

Teme sastanka su bile raznovrsne i obuhvatile su sledeće oblasti:
- aktivnosti Sektora za poslove akreditacije u toku 2010. godine - aspekt rada sa ocenjivačima; analizirane su sporne situacije, diskutovalo se o pozitivnoj praksi u radu sa ocenjivačima, kao i o problemima koji su identifikovani, a sve u cilju njihovog adekvatnog rešavanja;
- ATS dokumenta; prezentovane su izmene i dopune postojećih dokumenata ATS-a koje koriste ocenjivači u svom radu, budući planovi u vezi izmene dokumenata, diskutovalo se o dilemama prilikom korišćenja postojećih verzija dokumenata;
- Zahtevi obavezujućih dokumenata za akreditaciju; identifikovani su pojedini zahtevi referentnih dokumenata za akreditaciju o kojima je prodiskutovano u cilju zauzimanja jedinstvenog stava prilikom tumačenja i ocenjivanja istih.


Vodeći ocenjivači ATS-a za laboratorije za ispitivanje, medicinske laboratorije i laboratorije za etaloniranje

Tehnički ocenjivači za laboratorije za etaloniranje

Tehnički ocenjivači za kontrolna tela